پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1383
پدیدآورندگان:
علی اکبر ایراجیان [پدیدآور اصلی]، حسین مهدی زاده شهری(استاد بازنشسته)[استاد راهنما]، محمد صادق ربانی [استاد راهنما]، کمال الدین بازرگانی [استاد مشاور]
چکیده: منطقه مورد مطالع در محدوده معلمان، در جنوب غرب چهارگوش ترود و از نظر تقسیم بندی ساختمانی- رسوبی در زون ایران مرکزی و در محدوده گودال ها قرار دارد.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)