پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
ماهرخ رحمانی ماهی آیادی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به خواص بیولوژیکی پیرولوکینوکسالین ها، در این تحقیق مشتقات جدیدی از 2-استیل (فرمیل)-1-H-پیرولو[3،2-b]کینوکسالین با استفاده از کاتالیزگرپالادیم و مس سنتز گردید. از واکنش 2،3-دی کلرو کینوکسالین (15) با آلکیل آمین های نوع اول (a-g124) مختلف در استونیتریل، ترکیبات N-آلکیل-3-کلروکینوکسالین-2-آمین (a-g121) با بهره ی بالا به دست آمد. از واکنش ترکیبات سنتز شده (a-g121) با‌ الکل های استیلنی (a-b122) و مورفولین در حضور کاتالیزگرهای بیس(تری فنیل فسفین)پالادیم(II)کلرید و مس(I) یدید، در دمای 70 درجه سانتی گراد و در اتمسفر آرگون، مشتقات جدیدی از 2-استیل (فرمیل)-1-H-پیرولو[3،2-b]کینوکسالین (a-j123) سنتز گردید. در مکانیسم پیشنهاد شده، (Pd(0 که از کاهش (Pd(II در مخلوط واکنش به وجود می آید واکنش را کاتالیز می-کند. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های طیف سنجی تأیید گردید. از ویژگی های این روش شرایط ملایم، تک ظرفی بودن واکنش و بهره ی بالای مشتقات سنتز شده می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)