پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
عادله عبادی [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه، روش استخراج مایع-مایع جریان مخالف هموژن با استفاده از اثر نمک خارج کننده و ترکیب آن با میکرو استخراج مایع-مایع پخشی برای پیش تغلیظ و تعیین همزمان آلپرازولام و کلرودیازپوکساید به وسیله ی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با آشکار ساز ماوراء بنفش به کار برده شد. از حلال استونیتریل به‌عنوان حلال استخراج مرحله اول و حلال پخش در مرحله دوم و حلال 1-آندکانول به منظور حلال استخراج مرحله دوم به‌دلیل داشتن چگالی کمتر از آب و نقطه ذوب نزدیک به دمای محیط استفاده شد. بعضی از پارامترهای مؤثر بر استخراج مانند pH، حجم حلال استخراج مرحله اول و اثر نمک با روش طراحی آزمایش بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون پیش تغلیظ برای دو داروی کلرودیازپوکساید و آلپرازولام به‌ترتیب در محدوده 0.017 تا 5.6 و 0.010 تا 5.5 میلی‌گرم بر لیتر خطی بوده، و همچنین حد تشخیص 1.9 میکروگرم بر لیتر برای آلپرازولام و 1.3 میکروگرم بر لیتر برای کلرودیازپوکساید به دست آمد. فاکتور پیش تغلیظ برای آلپرازولام 3/99 و برای کلرودیازپوکساید 9/104به دست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای سه اندازه‌گیری تکراری در غلظت‌های 0.60 و 1.50 و 5.00 میلی‌گرم بر لیتر برای آلپرازولام به‌ترتیب 3.3 و 0.2 و 1.7 و برای کلرودیازپوکساید 1.9 و 1.5 و 1.5 به دست آمد. این روش برای تعیین غلظت این داروها در نمونه‌های حقیقی مانند قرص، ادرار و سرم خون به کار برده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلرودیازپوکساید #آلپرازولام #میکرو استخراج مایع مایع پخشی #اثر نمک خارج کننده #طراحی آزمایش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)