پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
عالیه رحیمی [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]
چکیده: در این پروژه روش ساده، حساس و گزینش پذیر استخراج فاز جامد پخشی جهت پیش تغلیظ و اندازه گیری داروهای نیترازپام، آلپرازولام، کلرودیازپوکساید و دیازپام توسعه یافت. روش بر اساس جذب آنالیت روی نانوذرات اکسید آهن/پلی آنیلین (Fe3O4/PANI) و به دنبال آن شستن کامل توسط استونیتریل به عنوان حلال شویش، می باشد. کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) جهت جداسازی و آشکار سازی آنالیت ها مورد استفاده قرار گرفت. اثر متغیرهای شیمیایی و دستگاهی بر پیش تغلیظ و اندازه گیری آنالیت ها مورد بررسی قرار گرفت و بهینه شد. تحت شرایط بهینه به دست آمده، سطح زیر پیک (سیگنال تجزیه ای) با غلظت آنالیت ها در رنج 6.0-0.01، 5.0-0.01، 7.0-0.01 و 6.0-0.01 میلی گرم بر لیتر به ترتیب برای نیترازپام، آلپرازولام، کلرودیازپوکساید و دیازپام رابطه خطی نشان می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نیترازپام #آلپرازولام #کلرودیازپوکساید #دیازپام #استخراج فاز جامد پخشی #کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا #نانو ذرات اکسید آهن/پلی آنیلین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)