پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
حامد فیضی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر رجبی[استاد راهنما]، محمد رضا شجاعی[استاد مشاور]
چکیده: یکی از اهداف اصلی تحقیقات در فیزیک، یافتن قوانین ساده ای است که موجب درک عمیق تر و وحدت پدیده‌های گوناگون شود. در وهله دوم هدف جاه طلبانه تر ساختن مدل هایی است که در یک محدوده کوچک تر، درکی از فرآیندهای فیزیکی درگیر در محدوده ای وسیعتر را در اختیار ما می گذارند و منجر به تجزیه و تحلیل اصولی اطلاعات تجربی موجود می شوند. همانطور که می دانیم اهمیت این مدل ها در فیزیک هسته ای بیشتر از شاخه های دیگر فیزیک است زیرا این واقعیت که هسته شامل ذرات زیادی است اما نه به اندازه کافی که بتوان آنها را آماری در نظر گرفت، توضیح می دهد که چرا می توان آنها را هم به صورت یک مجموعه ای از نوکلئون های منفرد توصیف کرد و هم به صورت یک شی شبیه به قطره مایع متراکم و باردار و همچنین به علت طبیعت نیروهای هسته ای، حل کامل معادلات مربوط به سیستم های چند نوکلئونی به دلایلی از قبیل تانسوری بودن نیروها و جفت شدگی بین معادلات مربوطه کاری بس دشوار است. در این پایان نامه، ما به معرفی و برسی این مدل ها پرداخته و با استفاده از اصول مکانیک کوانتومی ابرتقارنی ترازهای انرژی هسته را بدست می آوریم سپس تاثیر ایزواسپین را به عنوان یکی از مفاهیم مهم در فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی در این برهمکنش ها محاسبه می نماییم. در قسمت بعد ما ابتدا با استفاده از مختصات فوق کروی و با فرض اینکه ذرات بدون بار هستند معادلات سیستم را حل می کنیم سپس با اعمال ایزواسپین تصحیح مربوط به آن را بدست می آوریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل ها و برهمکنش های هسته ای ؛ ایزواسپین ؛ پتانسیل Woods-Saxon ؛ مکانیک کوانتومی ابرتقارنی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)