پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
فائزه رحیمی [پدیدآور اصلی]، مهدی مومنی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]
چکیده: پلاسمای سرد فشار اتمسفری به دلیل عدم ایجاد آلودگی ثانویه در محیط، بهینه بودن انرژی مورد نیاز آن، عدم نیاز به سیستم خلا، و هزینه کم نسبت به سایر تکنولوژی ها از محبوبیت بیشتری برخوردار است. فرایند اکسیداسیون پیشرفته در تکنولوژی پلاسما بر پایه‌ی تولید گونه‌های واکنش‌پذیر به خصوص رادیکال هیدروکسیل، اشعه فرابنفش و امواج ضربه می‌باشد. رادیکال‌های هیدروکسیل از اکسید کننده‌های بسیار قوی به شمار می‌روند، به همین دلیل از تخلیه الکتریکی درون یا در سطح مشترک آب- گاز استفاده می‌شود. یکی از راه‌های تولید پلاسمای سرد استفاده از تخلیه الکتریکی جرقه است که از مصارف معمول آن تصفیه فاضلاب‌های رنگی می‌باشد. در این تحیق دو نوع راکتور را برای تولید پلاسما جرقه طراحی نمودیم و تاثیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی از جمله جنس الکترودها، فاصله آن‌ها از هم، اثر pH، غلظت آلاینده و زمان را بر میزان تخریب و رنگ‌زدایی محلول متیل اوانژ بررسی شد. از روی منحنی ولتاژ – جریان به تحلیل نوع تخلیه پرداختیم و علاده بر آن توان پلاسما را نیز محاسبه شد. همچنین با استفاده از طیف‌سنجی اپتیکی گونه‌های تولید شده در زمان‌های متفاوت شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تخلیه الکتریکی جرقه #مشخصه‌یابی الکتریکی #تصفیه آب #مشخصه‌یابی اپتیکی #متیل اورانژ
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)