پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
سمیرا برومند [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه، نانو ساختار ZnO و ZnO-Ag با مورفولوژی گل شکل به عنوان فتوکاتالیست با موفقیت سنتز شد. ZnO با مورفولوژی گل شکل با یک روش ساده در دمای پایین سنتز گردید. ZnO-Ag با مقادیر مختلفی از نقره، به روش احیاء فتوشیمیاییAg+ تهیه شد. ZnO و ZnO-Ag تهیه شده به وسیله ی میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، پراش اشعه (X (XRD ، تفرق انرژی اشعه (X (EDX و اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS) مشخصه یابی شدند. فتوکاتالیست های تهیه شده جهت تخریب متیل اورانژ به عنوان مدلی از آلاینده های آلی تحت تابش دهی اشعه ی ماوراء بنفش به کار گرفته شدند. تأثیر پارامترهای مختلف نظیر pH، مقدار نقره نشانده شده، مدت زمان قرار گرفتن تحت نور ماوراء بنفش طی فرایند سنتز و غیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخریب فتوکاتالیستی متیل اورانژ در محلول آبی نشان داد که ZnO-Ag عملکرد فتوکاتالیستی بهتری را نسبت به ZnO دارد. افزایش خاصیت فتوکاتالیستی با توجه به این واقعیت است که اصلاح سطح ZnO با مقدار مناسب از نقره می تواند کارایی جداسازی الکترون و حفره ی تولید شده را افزایش دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تخریب نوری #اکسید روی #احیاء فتوشیمیایی #اکسید روی- نقره #متیل اورانژ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)