پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
ام کلثوم یوسفی [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]
چکیده: سطح نانوذرات NiOبه وسیله دو اسید چرب (اسید استئاریک و اسید پالمیتیک) در کلروفرم و دمای اتاق اصلاح شد.نانو ذرات اصلاح شده NiO به کمک طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT- IR)، پراش پرتو ایکس (XRD)،میکروسکوب الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز عنصری شناسایی و تأیید شدند.سپس درجه چربی دوستی نانو ذراتو نیز میزان پراکندگی آن ها در محیط های آلی نظیر استون و پارافین مایع اندازه گیری شد. سرانجام، از نانو ذرات اصلاح شده و اصلاح نشده در نقش کاتالیزگر در رنگبری نوری رنگ متیل اورانژ استفاده گردید و با استفاده از طیف سنجی UV- Vis میزان جذب این محلول ها تعیین شد. نتایج جذب محلول نشان داد که فعالیت فتوکاتالیزوری بر روی متیل اورانژ با اصلاح سطح نانو ذرات NiO به وسیله اسید های چرب کاهش می یابد. از ویژگی های این روش اصلاح سطح نانو ذره NiO به وسیله اسید های چرب، پراکندگی خوب نانو ذرات، سوسپانسیون پایدار در حلال استون، سازگاری مناسب با محیط آلی، کاهش انباشتگی و کلوخه شدن است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اصلاح سطح #نانوذرات اکسید نیکل #اسید استئاریک #اسید پالمیتیک #پراکندگی #فعالیت فتوکاتالیزوری #متیل اورانژ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)