پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فاطمه سردارآبادی [پدیدآور اصلی]، حمید هراتی زاده[استاد راهنما]، وحید هراتی‌زاده [استاد مشاور]
چکیده: فیزیک علمی است که در حوزه های متنوع و وسیعی بویژه مباحث میان رشته ای مانند بیوفیزیک، فیزیک بهداشت و... کاربرد دارد. بدلیل اثرات مفید و مضر تابش الکترومغناطیسی بر زندگی بشر، بحث تأثیر امواج الکترومغناطیس بر سلول‌های زنده از اهمیت خاصی برخوردار است که بر اساس تأثیر روی بافت سالم یا سلول میکروارگانیسم، می‌تواند مفید یا مضر در نظر گرفته شود. در این پایان نامه، ما به بررسی اثر امواج فرابنفش در ناحیه UVC بر سلول‌های زنده می پردازیم. علی‌رغم خطرات استفاده از امواج فرابنفش، توسعه دانش ما می‌تواند ابزاری در اختیار ما قرار‌دهد تا برای بهبود شرایط زندگی، از این امواج به نحو مناسب‌تری بهره ببریم. با این نگرش، بررسی تأثیر این امواج بر باکتری‌ها، کپک‌ها و قارچ‌ها و... در مواد غذایی مطالعه می‌شود، با امید به این‌که با بکارگیری تابش UVC، تکنیک‌ها و روش‌هایی را بعنوان جایگزین مواد نگهدارنده غیر مجاز شیمیایی، در صنایع غذایی، توسعه دهیم. چون استفاده از مواد شیمیایی بعنوان نگهدارنده، طعم دهنده و رنگ دهنده در غذا آثار سوئی را بصورت بیماری‌های خطرناکی مانند سرطان، مشکلات گوارشی، ناراحتی های تنفسی و... ایجاد می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میکروارگانیسم #UVC #سلول‌های زنده #نگهدارنده #صنایع غذایی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)