پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مهدی ابوالفضلی [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]
چکیده: هدف این پایان نامه بررسی تاثیر نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران در دوره زمانی 1383-1390 بود. برای این منظور از اطلاعات آماری 22 بخش فعال در صنعت تولید مواد غذایی و آشامیدنی استفاده گردید. در ادبیات مطرح شده، سرمایه‌گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش به‎سزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک‌سو، ترکیب تقاضای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و عرضة پس‌انداز خانوار‌ها نشان می‌دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه‌گذاری می‌شود در نتیجه، تقاضای سرمایه‎گذاری، نشان‎دهندة استانداردهای زندگی در بلند‌مدت است، و از سویی دیگر، به‎دلیل ماهیت فرّار بودن سرمایه‌گذاری، می‎تواند نمایان‎گرِ تغییرات و نوسانات کوتاه‌مدت اقتصادیِ هر جامعه‌ای باشد. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که با رشد صادرات صادرات و سودآوری در این بخش منجر به افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت مواد غذایی و آشامیدنی معادل 0.810 و 0.018 می شود. در نهایت با افزایش در نرخ بهره تسهیلات بانکی با افزایش در هزینه های تولیدی منجر به کاهش 0.024 درصدی در سرمایه گذاری در این بخش شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نرخ بهره #تسهیلات بانکی #سرمایه گذاری #صنایع مواد غذایی #داده های پنلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)