پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
رضا زمانی [پدیدآور اصلی]، عاطفه مزینانی[استاد راهنما]
چکیده: نرخ بهره در نظام‌های بانکداری به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی مؤثر و یکی از مهم‌ترین متغیرهای سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان مورد توجه قرارگرفته است. تغییرات نرخ بهره اثرات قابل ‌توجهی روی تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی داشته و همواره مدنظر سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. هدف از این تحقیق ارائه یک مدل سیستمی پویا با رویکرد سیستم دینامیک با بازه زمانی 10 ساله برای بررسی اثرگذاری نرخ‌های سود بانکی بر تولید و اقتصاد کلان و بررسی سیاست‌های بلندمدت برای این نوع تقاضا، شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر تولید و نشان دادن روند تولید در افق زمانی مدل بود. شبیه سازی در این پژوهش، برای یک دوره 10 ساله از سال 1400 تا 1410 صورت پذیرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که نرخ سود بانکی موجب افزایش میزان سپرده‌های بانک در دوره مورد مطالعه می‌گردد. همچنین وجود نرخ‌های بهره موجب افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌گردد. تحلیل‌ها همچنین نشان داد که وجود نرخ تورم موجب افزایش نرخ بهره و افزایش میزان بیکاری در جامعه می‌گردد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که وجود نرخ‌های بالای سپرده‌های بانکی موجب ایجاد تورم در دوره مورد مطالعه می‌گردد و کاهش تولید موجب ایجاد سیاست‌های جمعیتی کاهشی در دوره مورد مطالعه می‌گردد و در نهایت افزایش نرخ تورم به افزایش نرخ بهره انجامیده و میزان سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم دینامیک #نرخ سود بانکی #تورم #اشتغال #بیکاری #نرخ بهره
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)