پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مسلم مرادزاده [پدیدآور اصلی]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد راهنما]
چکیده: بازاریابی موفق نقش حیاتی در موفقیت شرکت های تجاری دارد. بسیاری از مدیران اجرایی قبول دارند که، فراتر از عناصر قابل کنترل بازاریابی، جریانی پنهانی از افکار عمومی کلی در مورد شرکت و محصولات آنها در گردش است. این افکار عمومی از دیدگاه های متفاوتی تشکیل شده است. گروهی طرفداران هستند که خوشحال اند و از سازمان و محصولات آن دفاع میکنند، و متاسفانه، گروهی نیز مخالفان هستند که با گسترش اطلاعات منفی به دنبال تضعیف سازمان و محصولات آن هستند. تبلیغات دهان به دهان از هر دو نوع از افراد به طور مداوم مشتریان و عموم مردم را شدیدا بمباران می کند. تاثیر تبلیغات دهان به دهان افزایش، تقویت، و یا تحریف درک عموم مردم از شرکت ها، محصولات، و مارک های تجاری است. هرچند علاقه شدید و فزاینده ای هم در گروه های تجاری و هم در دانشگاه ها به بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر عملکرد سازمانی وجود داشته و دارد(ویلیامز و همکاران، 2011)، لاکن اطلاعات کنونی درباره ی این که چگونه سازمان ها تبلیغات دهان به دهان را مدیریت میکنند و یا چگونه باید مدیریت کنند بسیار اندک است. تحقیق حاضر تلاش میکند که با استفاده از روش نظریه گراندد مدلی کارآمد برای مدیریت جریان wom در صنایع غذایی ارائه دهد. در اجرای این تحقیق با 23 تن از مدیران بازاریابی شرکت های فعال در حوزه صنایع غذایی مصاحبه شد. اکثریت این افراد ضمن سابقه طولانی در مدیریت بازاریابی و تبلیغات شرکت های فعال در صنایع غذایی دارای تحصیلات عالیه مرتبط با این حیطه نیز بودند. 18 مورد نخست از این مصاحبه ها برای بررسی و ارائه مدل استفاده شد و با مشاهده اشباع نظری محقق 5 مصاحبه دیگر برای بررسی صحت اشباع نظری انجام شد. حاصل تحقیق مدلی 9 مرحله ای است که با در نظر گرفتن همه اجزا و ارکان شرکت جریان wom را در راستای اهداف سازمان هدایت میکند. نتایج این تحقیق هرچند که بر نقش محوری این واحد در مدیریت جریان wom صحه میگذارد ولی تصریح دارد که مدیریت جریان wom تنها بر عهده واحد بازاریابی نیست و به هماهنگی و همکاری تمام واحدها و کارکنان شرکت نیازمند است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تبلیغات دهان به دهان #گرااندد تئوری #صنایع غذایی #بازاریابی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)