پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
عافیه آور [پدیدآور اصلی]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد راهنما]، سمیه حسن آبادی [استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق به بررسی پتانسیل‌های تقریبی مختلف در واکنش‌های همجوشی هسته‌ای می‌پردازیم. از مدل‌های مختلف پتانسیل تقریبی برای محاسبه ارتفاع و موقعیت سد استفاده می‌کنیم و با تاکید براینکه سطح‌مقطع همجوشی یکی از کمیت‌های مهم در فرآیند همجوشی است سعی می‌کنیم با وارد کردن مدل‌های اصلاحی همچون پتانسیل یوکاوا‌گونه و پتانسیل اصلاح‌شده وود-ساکسون و با استفاده از روش حداقل مربعات، خطای خود را به کمترین مقدار ممکن رسانده و باعث بهبود سطح‌مقطع همجوشی هسته‌ها نسبت به روش‌های ارائه شده در این تحقیق شویم. در اینجا هسته‌ها را به صورت کروی فرض کردیم. در همجوشی هسته‌های تغییر شکل یافته، پتانسیل برهمکنش به تغییر شکل هسته‌ها و جهت گیری نسبی هسته‌ها وابسته می‌شوند
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارتفاع سد #موقعیت سد #سطح مقطع همجوشی #پتانسیل یوکاوا #پتانسیل وود-ساکسون اصلاح شده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)