پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
کیوان داروئی دیوشلی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر رجبی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه ما به هسته به عنوان یک سیستم کوانتومی نگاه می‌کنیم و به دنبال تابع موج این سیستم کوانتومی هستیم زیرا تابع موج یک موجود ریاضی است که حاوی اطلاعاتی از سیستم است که با استفاده از آن می‌توان به خواص سیستم پی برد وبه طور خاص در یک سیستم هسته‌ای به گشتاور دوقطبی مغناطیسی هسته و انرژی بستگی هسته پرداخت. هسته‌های مد نظر ما هسته‌های نزدیک به پوسته‌ی بسته هستند که دارای یک نوکلئون و یا یک حفره در لایه‌ی ظرفیت خود هستند که بر اساس مدل لایه‌ای همین یک نوکلئون(یا حفره) تعیین کننده‌ی بسیاری از خواص هسته می‌باشد. نوکلئون‌ها با انرژی جنبشی حدود Mev۱۰ در داخل هسته در حرکت هستند و این انرژی در مقایسه با انرژی سکون نوکلئون‌ها اندک است، پس با اطمینان می‌توان گفت که نوکلئون‌ها با سرعت غیر نسبیتی در داخل هسته حرکت می‌کنند و به همین دلیل می‌توانیم از معادله‌ی موج شرودینگر که یک معادله‌ی موج غیر نسبیتی است برای به‌دست آوردن تابع موج هسته استفاده ‌کنیم، سپس در گام بعدی معادله‌ی موج شرودینگر را با پتانسیل مرکزی وود ساکسون ویوکاوا به روش ابرتقارن حل می‌کنیم و معادله‌ی انرژی و تابع موج سیستم را برای حالت پایه به‌دست می‌آوریم ودر نهایت با استفاده از این تابع موج ، گشتاور دوقطبی مغناطیسی را برای هسته‌های نزدیک به پوسته‌ی بسته‌ محاسبه می‌کنیم. ضمن اینکه ما در این کار از شیوه‌ی پدیده‌ شناختی برای تعیین ثابت‌های قابل تنظیم پتانسیل‌های وودساکسون و یوکاوا استفاده می‌کنیم و محاسبات را بر پایه‌ی آن‌ها انجام می‌دهیم و در نهایت مقدارهای به دست آمده از محاسبات را با داده‌های تجربی مقایسه می‌کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ابرتقارن #پتانسیل یوکاوا #پتانسیل وود ساکسون #گشتاور دوقطبی مغناطیسی هسته

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)