پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
محمد نوروزی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر رجبی[استاد راهنما]، محمد رضا شجاعی[استاد راهنما]
چکیده: با پیشرفت هر رشته‌ی علمی، مسائل مطرح شده در آن نیز پیچیده‌تر می‌شوند. یکی از پیچیدگی‌های پیش‌روی فیزیک حل مسائل چند جسمی بوده‌ است. به مرور زمان روشهای متنوع برای بررسی سیستم‌های چند جسمی توسط افراد مختلف ابداع شدند. در مکانیک کوانتومی مسئله‌ی بررسی سیستم‌های بس ذره‌ای در انرژی‌های پایین، معادل با حل معادله‌ی شرودینگر برای آن سیستم است. در این کار با انتخاب روش بسط هماهنگ‌های فوق کروی سیستمی از سه ذره را بررسی نموده‌ایم. ابتدا پتانسیل مولکولی مورس را که برای توصیف یک مولکول دو اتمی به‌کار می‌رود را به‌گونه‌ای تعریف می‌کنیم، که بتوان از آن برای یک سیستم سه ذره‌ای استفاده نمود. سپس با افزودن جمله‌ای به آن، این پتانسیل را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهیم که برای یک سیستم هسته‌ای قابل استفاده باشد. این پتانسیل را به عنوان یک پتانسیل سه جسمی در نظر گرفته و فرض می‌کنیم که کل سیستم تحت تأثیر این پتانسیل می‌باشد. آنگاه با استفاده از مختصات ژاکوبی، معادله‌ی شرودینگر را در فضای شش بعدی (با حذف مختصات مرکز جرم) حل کرده و ویژه تابع حالت پایه و انرژی بستگی برای هسته‌ی هلیوم را بدست می‌آوریم.جذر میانگین مربعی شعاع نیز بدست آمده است. ویژه تابع حالت پایه‌ی دوترون و انرژی بستگی آن با استفاده از پتانسیل مای و یوکاوا محاسبه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش بسط هماهنگ‌های فوق کروی #سیستم سه جسمی #پتانسیل مورس #پتانسیل مای #پتانسیل یوکاوا #مختصات ژاکوبی #انرژی بستگی #جذر میانگین مربعی شعاع #روش NU.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)