پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
مریم پیری [پدیدآور اصلی]، علی اکبر رجبی[استاد راهنما]، محمد رضا شجاعی[استاد مشاور]
چکیده: در فیزیک هسته ای، دوترون به صورت سیستم دو ذره ای در نظر گرفته شده است که از حل معادله ی شرودینگر برای این سیستم، ویژگی های استاتیکی آنها از جمله گشتاور دوقطبی مغناطیسی را بررسی نموده اند. اما در این کار، دوترون را که شامل کوارکهای u و d می باشد به عنوان یک سیستم نسبیتی در نظر می گیریم و روشی ریاضی برای حل معادله ی دیراک سیستم ارائه می کنیم. در این روش که با هارمونیک های فوق کروی سر و کار دارد فرض شده است که پتانسیل فوق مرکزی، فقط به شعاع فوق کره بستگی دارد. با استفاده از پتانسیل و حل تحلیلی معادله ی دیراک، برای سیستم شش ذره ای دوترون، تابع موج و در نهایت گشتاور دوقطبی مغناطیسی را به دست می آوریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دوترون #معادله ی دیراک #مختصات فوق کروی #مختصات ژاکوبی #گشتاور دوقطبی مغناطیسی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)