پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
سمیه حسن آبادی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر رجبی[استاد راهنما]
چکیده: پیشنهادات زیادی برای مطالعه ساختار هسته از جمله مدلهای پوسته ای، قطره مایعی و کوارک مانند ارائه شده اند که هر کدام دارای مزایا و معایب خود هستند. در این پایان نامه بر بنیان مکانیک کوانتومی غیر نسبیتی کار می کنیم. برای حصول نتایج دقیق تر، دافعه میان پروتون ها را در نظر می گیریم و پتانسیل وود-ساکسون اصلاح شده را بکار می بریم.......... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انرژی بستگی #برهم کنش فوق کروی #مکانیک کوانتومی غیر نسبیتی #معادله موج نسبیتی و مزون

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)