پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
ادریس الاجه گردی [پدیدآور اصلی]، حمید هراتی زاده[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه لایه‌ها اکسید فلزی نانو بلوری شده TiO2 به روش کندوپاش-DC واکنشگری و NiO به روش الکتروانباشت بر روی زیرلایه FTO رشد داده شدند. TiO2 یک ماده الکتروکرومیک بسیار خوب کاتدی است که هنگام ورود یون به درون آن رنگی می‌شود و NiO نیز یک ماده الکتروکرومیک بسیار خوب آندی است که هنگام خروج یون از آن رنگی می‌شود؛ به کارگیری این دو لایه در ساخت یک قطعه الکتروکرومیک سبب می‌شود که این دو هنگام تغییرات رنگ مکمل یکدیگر باشند. بررسی خواص ساختاری و اپتیکی این دو لایه ما را قادر می‌سازد تا با شناسایی خصوصیاتشان در ابعاد نانومتری بتوانیم از قابلیت آن‌ها در جهت ساخت پنجره‌ها هوشمند استفاده کنیم. مورفولوژی و خواص ساختاری و اپتیکی این لایه‌ها نانو بلوری شده توسط آنالیز‌ها اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی اپتیکی (UV-Vis) و ولتامتری چرخه‌ای (CV) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مواد اکسید ‌فلزی #لایه نانو بلوری شده #کندوپاش #الکتروانباشت #خواص اپتیکی #الکتروکرومیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)