پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
فاطمه سادین [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه به مطالعه مکانیابی هاب می پردازیم. به این ترتیب که در فصل اول به معرفی تعاریف اولیه مکانیابی و مکانیابی هاب می پردازیم و در فصل دوم مدل های اصلی مکانیابی هاب را بیان می کنیم. در فصل سوم به ذکر دو نمونه از مکانیابی هاب در شبکه بسنده می کنیم تا در فصل چهارم به بیان روش های اصلی بکار رفته تا کنون، برای حل این مسائل بپردازیم. در فصل پنجم مدل های جدیدی را برای مساله مکانیابی هاب در شبکه ارائه خواهیم کرد. فصل ششم را با ذکر خلاصه ای از تحلیل پوششی داده ها شروع می کنیم و در ادامه مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و مکانیابی هاب را عنوان می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)