پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
سمانه نجاریان [پدیدآور اصلی]، محمد آرشی[استاد راهنما]، جعفر فتحعلی[استاد مشاور]
چکیده: در دهه های اخیر، تلاش های زیادی در راستای یافتن برآوردگرهای بهبودیافته انجام گرفته است. یکی از مسائلی که زمینه ساز این تلاش بوده، همخطی چندگانه می باشد. وقتی که ستون های ماتریس طرح وابسته خطی باشند، برآوردگر کمترین توان دوم بدست آمده به روش گوس- مارکف به دلیل نزدیک به صفر بودن دترمینان ماتریس X′X، کارایی لازم را نخواهند داشت. این مطلب منجر به ارائه برآوردگرهای بهبودیافته از جمله برآوردگر نوع ریج شده است. هدف از این پایان نامه، ارائه برآوردگر ریج در مدل های خطی محدودشده و محدودنشده و تحلیل و تفسیر ویژگی های برآوردگر ارائه شده، است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)