پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
ملیحه رضوانی [پدیدآور اصلی]، احمد معتمدنژاد[استاد راهنما]، سید رضا حجازی[استاد مشاور]
چکیده: این پایان نامه به بررسی تعداد ریشه های یکهنگ سه جمله ای مختلط p(z)=z^n+z^k-1 می پردازد وشرایط لازم وکافی برای وجود ریشه های یکهنگ این سه جمله ایها را بیان می کند ،در ادامه وجود ریشه های یکهنگ و تعداد آنها را برای چندجمله ای های متقارن چپ لیتل وود و چندجمله ای های خود معکوس لیتل وود مورد بررسی قرار می دهد.در فصل پایانی به تعیین طوقی پرداخته می شود که همه ریشه های چندجمله ای مختلط غیر ثابت را در بر دارد.از اعداد فیبوناتچی و اعداد پل در تعیین کرانها استفاده می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چند جمله ای های مختلط #ریشه یکهنگ #چندجمله ای خود معکوس #چندجمله ای متقارن چپ #کران #دنباله فیبوناتچی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)