پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
سارا اسماعیلی [پدیدآور اصلی]، احمد معتمدنژاد[استاد راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد مشاور]
چکیده: بنابر قضیه اساسی جبر، هر چند جمله ای ثابت حداقل یک ریشه دارد. از این قضیه به راحتی می توان نتیجه گرفت که هر چند جمله ای غیر ثابت از درجه n ، دقیقا n ریشه (که لزوما متمایز نیستند) دارد.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چندجمله ای مختلط #کران #اعداد فیبوناتچی #اعداد پل #ماتریس همراه #نرم #مقدار ویژه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)