پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مهران فتحی [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]
چکیده: در مبحث طرح آزمایش‌ها یک طرح را زمانی امکان‌پذیر گویند که تمامی پارامترهای مورد نظر آن برآورد‌پذیر باشند، از این رو در مباحث طرح‌های عاملی تشخیص امکان‌پذیر بودن یک طرح از جهاتی بسیار حائز اهمیت است. تاکنون معیارهای امکان سنجی طرح‌ها، مبتنی بر مدل خطی بوده‌اند. در مواردی که طرح دارای سطوح زیادی باشد دسترسی به معیار امکان‌سنجی مبتنی بر مدل خطی کاری دشوار و پیچیده است، ماتریس تصویر ابزار قدرتمندی برای مطالعه این گونه از طرح‌ها است که می‌تواند به عنوان یک معیار جایگزین و بدون نیاز به تبدیل خطی از مدل آنالیز واریانس برای تعیین امکان‌سنجی هرگونه طرحی مورد استفاده قرار گیرد. ماتریس تصویر یک مجموعه به دست آمده از ستون‌های یک طرح را تعریف می‌کند. در این پایان‌نامه امکان‌پذیری طرح‌ها با سه روش مدل خطی، آرایه‌های متعامد و ماتریس تصویر بررسی می‌شود و نشان داده می‌شود روش مبتنی بر ماتریس تصویر این کار را به سرعت و به سادگی انجام می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آرایه‌های متعامد #طرح آزمایش‌ها #طرح امکان‌پذیر #طرح‌های عاملی #ماتریس تصویر #مدل خطی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)