پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
بهناز جوکار [پدیدآور اصلی]، علی مس فروش [استاد راهنما]، مهدی قوتمند [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان‌نامه اثبات همگرایی روش‌های بدون مش کالوکیشن برای مسائل مقدار نهایی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی سهموی خطی و تمام غیرخطی انجام می‌گیرد، که همگرایی جواب‌های چسبندگی را اثبات می‌کنیم. در این راستا به بیان مفاهیم مقدماتی می‌پردازیم. خلاصه قضیه درونیابی بدون مش و روش کالوکیشن عمومی برای معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی سهموی را بیان می‌کنیم. فرضیات به‌طور دقیق بیان می‌شوند و به کمک آن‌ها خاصیت همگرایی را ثابت می‌کنیم. در آخر مثالی عددی ارائه می‌شود، که با روش بدون مش کالوکیشن حل شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توابع پایه‌ای شعاعی #روش‌های بدون مش #معادلات سهموی #جواب‌های چسبندگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)