پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مهرانگیس مرادی [پدیدآور اصلی]، علی مس فروش [استاد راهنما]، حجت احسنی طهرانی[استاد مشاور]
چکیده: تحقیقات اخیر نشان داده است که مساله های وردشی مرکب و تقریب عددی آنها با روش های مرکب می توانند با استفاده از مفاهیم هیلبرت مختلط کاملا درک شوند که این منجر به توسعه حساب بیرونی عناصر متناهی برای رده بزرگی از مساله های بیضوی خطی می شود. در این پایان نامه، حساب بیرونی عناصر متناهی در جهت دیگری بسط و توسعه داده می شود، به این معنی که برای تکامل دستگاه های سهموی و هذلولوی می توانیم از مباحث هندسی و مساله های تکاملی دیگر استفاده کنیم. این روش ترکیبی از کارهای اخیر روی حساب بیرونی عناصر متناهی برای مساله های بیضوی با روشی کلاسیک جهت حل مساله های تکاملی می باشد که از طریق روشهای عناصر متناهی نیمه گسسته با بررسی جواب های مساله های تکاملی در فضایهای هیلبرت پارامتری شده انجام می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حساب بیرونی عناصر متناهی #معادلههای بیضوی #معادلههای تکامل #خطای پیشین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)