پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
کبری مهدور [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، [استاد مشاور]
چکیده: تئوری مکانیابی به طور سنتی علاقه مند به مسایلی است که وزن سرویس دهنده ها و در دسترس بودن آنها دقیقا مشخص است. اما اغلب یک برآورد دقیق از تمامی این پارامترها امکانپذیر نیست. بخش مهمی از داده های زندگی واقعی، اغلب شامل عدم قطعیت است و این پارامترها ممکن است با زمان تغییر کنند. بنابراین در سالهای اخیر مدلهای مکانیابی شامل عدم قطعیت بررسی شده، برخی حالت های آنها تعریف و مورد مطالعه قرارگرفته است. یک حالت خاص از این مساله مدل قابلیت اطمینان است که در این مدل بعضی اوقات ممکن است سرویس دهنده ها شکست بخورند و مشتریان اختصاص داده شده به این سرویس دهنده ها مجبورند از سرویس دهنده های در حال کار سرویس بگیرند. مساله 2-میانه نیز همانند مدل قابلیت اطمینان بررسی شده که در آن هر سرویس دهنده ممکن است با یک احتمال معین شکست بخورد. مساله پشتیبان 2-میانه همانند مدل قابلیت اطمینان است که در آن به دنبال یافتن یک زوج از رئوس هستیم که مجموع فاصله وزنی از تمام رئوس به سرویس دهنده های در حال کار را مینیمم کند. با توجه به اهمیت موضوع، مدل های مختلفی که تا کنون در این زمینه مطرح شده اند را مورد مطالعه قرار داده و با ارایه الگوریتمی به بررسی مساله پشتیبان 2-میانه نیمه ناخوشایند می پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکانیاب #میانه #پشتیبان #نیمه ناخوشایند #وزن مثبت و منفی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)