پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مرتضی گلی [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، حسین قاسم زاده [استاد مشاور]
چکیده: یکی از مهم‌ترین نکات پیرامون مراکز ارائه خدمات، مکانیابی مناسب آنهاست. در این میان شناخت هدف و روش حل مساله از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر مکانیابی مراکز به ‌صورت صحیح انجام شود، موجب کاهش هزینه و حداکثر بهره‌وری از آن خواهد شد. ما در این پایان نامه به مکانیابی سرویس دهنده‌های مختلف بر روی یک خط می‌پردازیم.‎ در ابتدا و در فصل اول به ‌تعریف مکانیابی، تاریخچه‌ای از آن و افرادی که پیرامون مدل‌های مکانیابی کار کرده‌اند، می‌پردازیم. در فصل دوم مساله ‎m-میانگین میانه را مطرح می‌کنیم. در ادامه یک شبکه از رئوس که شامل تعدادی سرویس دهنده و مشتری می‌باشد در نظر گرفته، رئوس تاریک گراف را به ‌عنوان سرویس دهنده و رئوس روشن گراف را به‌عنوان مشتری در نظر می‌گیریم. هدف ما مینیمم کردن میانگین فاصله بین مکان مشتری و مکان سرویس دهنده می‌باشد. در انتها نیز یک الگوریتم برای حل آن ارائه می‌دهیم. در فصل سوم به ‌مساله ‎-p‎سرویس دهنده می‌پردازیم که عبارت است از قرار دادن حداکثر p-سرویس دهنده در تعدادی از مکان‌های مستعد که از قبل به ‌منظور سرویس دهی به مشتریان انتخاب کرده‌ایم. همچنین بیان می‌کنیم که هر سرویس دهنده دارای یک هزینه ثابت و یک هزینه متغیر است. در ادامه نیز مدل و الگوریتم آن را ارائه می‌کنیم. هدف ما در این فصل کاهش هزینه ثابت سرویس دهنده‌ها علاوه بر هزینه متغیر سرویس‌ دهی به مشتریان است. در فصل چهارم نیز به یک مطالعه موردی درباره مکانیابی مراکز امداد جاده‌ای در استان سمنان می‌پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکانیابی #m‎-میانگین میانه #مکان سرویس دهنده‌ها #نقاط تقاضا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)