پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
منصور پاکدل [پدیدآور اصلی]، حمید حسن پور[استاد راهنما]، مرتضی زاهدی[استاد مشاور]
چکیده: نویز تناوبی از جمله نویزهایی است که باعث تخریب تصویر شده و ارائه راه کاری مناسب جهت حذف آن ضروری است. اکثر محققان جهت حذف این نویز از حوزه فرکانس تصویر استفاده نموده اند که دلیل آن واضح بودن مولفه های نویز تناوبی در این حوزه می باشد. مشکلی که اکثر تکنیک های ارائه شده دارند این است که حاشیه های اطراف تصویر بعد از اعمال تکنیک حذف نویز همچنان به صورت نویزدار باقی می ماند و همینطور اگر نویز تناوبی دارای فرکانس کمی باشد تشخیص پارامترهای نویز در حوزه فرکانس بسیار مشکل خواهد بود و عملاً حذف آن ممکن نخواهد بود. مشکل دیگر تکنیک های بررسی شده تعیین پارامترهای اولیه هر تکنیک می باشد که نیاز به تجربه در این زمینه دارد. در این پایان نامه، یک روش جدید جهت تشخیص خودکار نویز تناوبی توسط تکنیک همبستگی متقابل ارائه شده است و سیستم با دریافت تصویر توانائی تشخیص نوع نویز تناوبی را دارد. جهت حذف نویز تناوبی در حوزه فرکانس دو مرحله لازم است که مرحله اول تشخیص خودکار مولفه های نویز در این حوزه است که به صورت خودکار این مرحله در حوزه فرکانس انجام می گردد و در مرحله دوم برای حذف نویز تناوبی، مقادیر نویز در حوزه فرکانس با پیش بینی داده ها توسط سریهای زمانی انجام می گردد. نتایج بیانگر این موضوع است که این روش مانند روش های فیلتر میانه رد برش گوسی، فیلتر میانه گوسی، فیلتر میانه و فیلتر میانگین پارامترهای زیادی ندارد و حاشیه های تصویر بعد از حذف نویز نسبت به روش های ذکر شده کمتر، نویزی می باشد. روش دومی نیز جهت حذف نویز تناوبی ارائه گردیده است که نیاز به حوزه فرکانس نمی باشد بلکه از سیگنال های تصویر اصلی جهت حذف نویز استفاده شده، به این ترتیب که فرکانس های نویز تناوبی در راستای سطر و ستون و دامنه آن از یک سطر و یک ستون دلخواه از تصویر دارای نویز تناوبی، استخراج می گردد نتایج این روش کاملاً باعث حذف نویز تناوبی از تصاویر می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)