پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
ایمان کاشفی وحدتی [پدیدآور اصلی]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد راهنما]
چکیده: هدف اصلی این مطالعه شناسایی و اولویت بندی معیارهای تاثیرگذار بر نام برند با استفاده از روش دلفی و فرآیند تحلیل شبکه ای می باشد. بررسی تحقیقات پیشین در زمینه معیارهای تاثیرگذار بر نام برند نشان می دهد 19 معیار بر یک نام برند تاثیرگذار می باشد. به منظور شناسایی مهم ترین معیارها، تیمی از خبرگان برند تشکیل شد و آنان به انتخاب مهم ترین معیارها پرداختند که سرانجام 17 معیار را به عنوان معیارهای مهم تشخیص دادند. در مرحله بعد با به کارگیری فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) اقدام به وزن دهی به معیارها شده است و در نهایت بر اساس وزن معیارها رتبه بندی شده اند. همچنین یک شرکت بازرگانی صاحب نام فعال در زمینه صنعت چسب برای محصول جدید خود به دنبال انتخاب نام برند مناسبی می باشد. برای این منظور کارشناسان مرتبط اقدام به انتخاب 3 نام برند (الف، ب و پ) کردند که بر اساس معیارهای تاثیرگذار به انتخاب مناسب ترین نام برند پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیرگذارترین معیارهای اصلی بر نام برند به ترتیب عبارتند از: عوامل عاطفی، عوامل زبانی، عوامل بازاریابی و عوامل قانونی. از جمله مهمترین نتایج کاربردی تحقیق جاری باید به لزوم توجه ویژه مدیران و دست اندرکاران حیطه بازاریابی به عوامل عاطفی و زبانی اشاره داشت. همچنین 5 زیرمعیار مهم و تاثیرگذار بر نام برند به ترتیب به شرح زیر است: منحصربفرد بودن، جذاب بودن، با معنی بودن، علامت تجاری ثبت شده بر اساس قانون و تداعی کننده عملکرد محصول یا تصویر شرکت. در پایان مطلوبیت نام های سه گانه برای انتخاب به عنوان مناسب ترین نام برند تحت معیارها و زیرمعیارها بررسی شد و نتایج نشان دهنده این مطلب است که نام برند "ب" مناسب ترین نام برند می باشد. همچنین نام برند "الف" و "پ" در رده های بعدی قرار می گیرند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برند #نام برند #تصمیم گیری #روش دلفی #روش دلفی اصلاح شده #فرآیند تحلیل شبکه ای #چسب.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)