پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
نجمه سادات مشکوة [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: حواس پنجگانه انسان نقش بسیار مهمی را در زندگی بشر بازی می کند، استفاده از حواس و اثر آنها بر ادراکات مصرف کنندگان در جهت غنی سازی تجربه و ایجاد تمایز و شخصیت آن، و در نهایت هموارکردن راهی در جهت علاقه مندی، ترجیح و وفاداری مصرف کنندگان می باشد. با توجه به اهمیت این مسأله تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی/ پیمایشی و با هدفی کاربردی به انجام رسیده است. 384 پرسشنامه از میان دانشجویان استان سمنان برای تحقیق جمع آوری شد. در سنجش روایی از روش محتوایی/ ظاهری و در تحلیل پایایی از روش آلفای کرونباخ (80 درصد) استفاده گردید. 5 برند تلفن همراه ( اپل، سونی، سامسونگ، هواوی و نوکیا) برای بررسی به اعضای نمونه ارائه گردید. همچنین داده های پژوهش با نرم افزار SPSS و با آزمون های همبستگی پیرسون و کروسکال- والیس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین استفاده از حواس پنجگانه با هویت برند و آگاهی از برند رابطه ی مثبت ومعنادار وجود دارد و تلفن های همراه که از حواس متعددی در برند خود استفاده می کنند دارای آگاهی از برند و هویت برند بالاتری می باشند و همچنین با آزمون تی مستقل بررسی شد که زنان از مردان حسی تر نمی باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برندینگ حسی #حواس پنجگانه #برند حسی #هویت برند #آگاهی از برند #نگرش مصرف کننده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)