پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
افشین میرزایی [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: تجزیه و تحلیل سبد خرید یک واژه عمومی در روش شناسی هایی است که به مطالعه ساختار اجزای تشکیل دهنده سبد محصولات خریداری شده به وسیله مشتریان در یک خرید می پردازد.این ایده وجود دارد که سبد محصولات خریداری شده توسط مشتریان منعکس کننده وابستگی بین محصولات یا خرید هایی که بین دسته های مختلف محصولات صورت گرفته است می باشد که تعیین این وابستگی ها می تواند پشتیبان مناسبی برای تصمیم گیری های بازاریابی و فروش باشند. در محیط رقابتی کنونی که در حال تغییر مستمر است استفاده از داده کاوی برای بهره جستن از پتانسیل دانش و تصمیمات حاصل از آن اهمیت حیاتی پیدا کرده است که می تواند کاربردهای بسیاری در زمینه های مختلف مانند تصمیمات بازاریابی،کاهش هزینه ها و همچنین افزایش وفاداری مشتریان داشته باشد، با توسعه فن آوری اطلاعات شرکت ها و سازمان ها حجم عظیمی از اطلاعات را ذخیره می کنند که دارای پتانسیل ارزشی بالایی است که بدون علم داده کاوی بی ثمر می باشند در دهه اخیر تعدادی از تکنیک های داده کاوی مانند قوانین پیوند فرصت های جدیدی برای تجریه و تحلیل چنین داده هایی را فراهم آورده اند،از جمله موارد استفاده از قوانین پیوند ترتیب چیدمان اجناس در فروشگاه ها و یا همان مجاورت کالاها است،از دیگر موارد استفاده، تدوین استراتژی های فروش و ... می باشند. بعد از تحلیل داده ها، ساختار ها و الگوهای متفاوتی تشکیل می شوند و باید ساختارها و الگوهای بهینه را که هر کدام ازآنها می توانند به عوامل بسیار زیادی وابسته باشند، از میان کل ساختارها و الگوها انتخاب کرد که این نوع انتخاب یک نمونه از تصمیم گیری های چند معیاره می باشد. در این تحقیق بعد از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از الگوریتم های متفاوت، از تعریف دو عامل که درجه اطمینان و میزان پوشش می باشند به عنوان دو معیار جهت تعیین میزان اعتبار و سنجش دقت و صحت قوانین تولید شده استفاده شده است، همچنین با تعریف این دو معیار میزان قابلیت اطمینان نتایج بدست آمده در این تحقیق مورد سنجش قرار گرفته است. از آنجا که از حجم زیادی از داده های مشتریان برای انجام این پژوهش استفاده شده است نتایج بدست آمده از این پژوهش دارای میزان اعتبار و قابلیت اطمینان بالایی هستند و مقدار درجه اطمینان در قوانین تولید شده تا 994/0و میزان درجه پوشش در قوانین تولید شده تا 974/0 می باشد که این نشان دهنده میزان اعتبار بالای این قوانین تولید شده است که از نقاط قوت این پژوهش می باشند، بعد از تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین میزان اعتبار قوانین تولید شده، با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره نظیر تاپسیس و دیمتل به تجزیه و تحلیل سبدهای تولید شده و اولویت بندی آنها پرداخته شده است. روش تحقیق به این صورت بوده‌است که پس از مرور ادبیات و تعاریف ، از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و الگوهای داده کاوی برای مدل سازی بهینه سبدهای خرید و اولویت بندی آنها استفاده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تجزیه و تحلیل سبد خرید #مجاورت کالاها #داده کاوی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)