پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
امید افراسیابی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]
چکیده: در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی ، هر سازمانی با هر اندازه ای ، با تغییرات و تحولات سریع محیطی وسازمانی روبه روست و باید فعالیت های خود را طوری برنامه ریزی و مدیریت کند که در عوامل تاثیر گذار محیط متلاطم خارجی و داخلی سازمان و بازار به شدت رقابتی موفقیت کسب کرده و تداوم حیات داشته باشد . با توجه به مفهوم برنامه ریزی استراتژیک ، این امر مستلزم بهره گیری از برنامه ریزی استراتژیک موثر است . چرا که از یک طرف آینده نگر بوده و از طریق پیش بینی تحولات آتی اقدامات مناسب را تنظیم می کند ، از طرف دیگر متاثر از عوامل تاثیر گذارمحیطی است و ارتباط تنگاتنگ با آن دارد و از این لحاظ می تواند به سرعت از تغییرات محیط با خبر شده و واکنش مناسب و سریع نشان دهد وهرچه بیشتر آن را اثربخش سازد. برنامه ریزی استراتژیک ، ابزار مدیریتی توانمندی است که برای کمک به شرکت های کوچک و بزرگ طراحی می شود تا آن ها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند . خصوصاً ، فرایند برنامه ریزی استراتژیک یک نگرش و تجزیه و تحلیلی از سازمان و محیط خرد و کلان ( PEST ) مربوط به آن ارائه می کند، شرایط فعلی سازمان را تـــــوضیح می دهد و عوامل کلیدی موثر بر موفقیت آن را شناسایی می کند. تاثیر برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ در سازمان های‌ امروزی‌ برکسی‌ پوشیده‌ نیست ، برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ را کوششی‌ نظام ‌یافته‌ برای‌ اجرای‌ استراتژی‌ های‌ اصلی‌ سازمان‌ و به کارگیری‌ آن‌ درجهت‌ تحقق‌ مقاصد سازمان‌ می‌دانند. برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ اهداف‌ سازمان‌ را باتوجه‌ به‌ رسالت‌ آن‌ تعیین‌ و از طریق‌ مطالعات‌ محیطی‌ و فرصت ها و تهدید ها و نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ سازمان‌ را شناسایی‌ کرده‌ تا از این‌ طریق‌ هدف های‌ واقع ‌بینانه ‌تری‌ را تعیین‌ و به‌ اجرا درآورد . به کارگیری‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ توسط‌ مدیران‌ می‌تواند در دراز مدت‌ ثمرات‌ مثبتی‌ برای‌ سازمان ها به‌ بار آورد. بنابراین در این تحقیق سعی شده با تحلیل شکاف بین برنامه ریزی استراتژیک از طراحی تا اجرا بارویکردی جدید به بررسی اثربخشی این برنامه پرداخته و به وسیله آزمون مقایسه میانگین t تعیین شوداین شکاف ها بیشتر به کدام محیط ها مربوط و به چه علتی می باشد . جامعه آماری این تحقیق بانک ملت و نمونه آن به طور تصادفی شعب منتخب تهران می باشد .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برنامه ریزی استراتژیک #عوامل محیط PEST و سازمانی #مزیت رقابتی پایدار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)