پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
سحر هوشمند [پدیدآور اصلی]، دکتر نوری [استاد راهنما]، بزرگمهر اشرفی[استاد مشاور]
چکیده: امروزه منشأ اصلی موفقیت در کسب مزیت رقابتی برای شرکت‌ها در آینده، توسعه‌ی موفق و مداوم محصولات جدید و بهبود یافته است. با افزایش تنوع در محصولات و حجم سفارشات، منحنی عمر محصولات نیز کاهش می‌یابد، لذا متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرایند ارائه‌ی محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. اکثر سازمان‌ها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافته‌اند که صرفاً تکیه و اعتماد به اهرم‌های رقابتی سنتی مثل افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائه‌ی محصولات و خدمات کافی نیست و در عوض مفاهیمی مثل سرعت و انعطاف پذیری در رقابت نمود قابل توجهی پیدا کرده‌اند و گرایش به سمت ارائه‌ی محصولات و خدمات جدید به بازار خود دلیل موجه این تغییر نگرش است. اما فرآیند توسعه محصول جدید فرآیندی هزینه بر و ریسک پذیراست. پذیرش محصولات جدید توسط مشتریان یکی از عوامل ریسک پذیر در پروژه‌های توسعه محصولات جدید است که تلاش برای کاهش دادن این ریسک ما را ملزم به شناخت کامل نیازها و توقعات مشتریان از محصولاتمان می‌کند. مدیریت دانش مشتریان برای کسب اطلاع از نیازهای آن‌ها باعث ایجاد مزایای رقابتی برای شرکت‌ها شده و آگاهی از نیازهای مشتریان ریسک شکست محصول جدید را کاهش می‌دهد. مدیریت دانش مشتریان با ترکیب دو رویکرد مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری 3 نوع دانش «درباره» مشتری، «برای» مشتری و «از» مشتری را استخراج کرده و با بخش بندی بازار بر اساس الگوهای نیازهای مشتریان محصولی متناسب با نیازها و خواسته‌های آن‌ها ارائه می‌دهد. در این تحقیق برای توسعه محصولات جدید بر اساس مدیریت دانش مشتری، دانش مشتریان بر اساس تئوری زنجیره ابزار-هدف استخراج شده و به الگویی از نیازهای مشتریان نسبت به ویژگی‌های محصول تبدیل می‌شود. همچنین بازار بر اساس الگوهای نیاز مشتریان بخش بندی شده و با استفاده از ویژگی‌های جمعیت شناختی، بخش‌ها جهت هدف گذاری و ارتباط برقرار کردن توسط سازمان پرمعناتر شده و با توجه به ویژگی‌های هر بخش محصولی جدید پیشنهاد داده می‌شود. از این طریق ریسک عدم پذیرش محصول جدید توسط مشتریان کاهش یافته و احتمال موفقیت افزایش می‌یابد. داده‌های مورد نیاز برای تحقیق از طریق توزیع 580 پرسشنامه در دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی سطح شهر تهران بدست آمد. این پرسشنامه شامل 2 بخش است: بخش اول آن شامل سوالاتی برای بدست آوردن زنجیره ابزار-هدف مشتریان با استفاده از تکنیک الگوی تخصیص است. بخش دوم نیز شامل سوالاتی مرتبط به الگوی خرید و ویژگی‌های جمعیت شناختی مشتریان است. تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از پرسشنامه اول با الگوریتم‌های خوشه بندی انجام گرفت که در نتیجه 5 بخش از مشتریان با الگوهای نیاز متفاوت بدست آمد و هر بخش توسط ویژگی‌های جمعیت شناختی مربوط به خود توضیح داده شد. در فصل پنجم پیشنهادات مربوط به توسعه محصولات جدید مبتنی بر یافته‌های تحقیق ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت دانش مشتری #توسعه محصولات جدید #تئوری زنجیره ابزار- هدف #بخش بندی بازار #خوشه بندی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)