پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
مریم علی ئی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد مشاور]
چکیده: با بررسی دانش، اهمیت و ویژگی های آن در حیطه عملکرد سازمان می توان دریافت که برخورداری از دانش اطلاعات روزآمد برای ادامه حیات سازمانها به یک امر ضروری و انکار ناپذیر تبدیل شده است. بدون شک مهمترین ابزار رقابت در بازارهای حال و آینده، دانش و استفاده ار آن برای کسب مزیت رقابتی می باشد. دانش به عنوان منبعی برای بقای سازمان ضروری است و شرط موفقیت سازمانها دستیابی به دانش و فهم عمیق آن است. در واقع دانش تنها منبعی است که در اثر استفاده از آن از ارزش آن کاسته نشده بلکه به ارزش آن افزوده می شود. دانش یک کالای عمومی است و یک دارایی برای حفط برتری بر دیگری نیست. مدیریت دانش شاخه جدیدی از مدیریت است که تأکید از سرمایه مادی و کالبدی را به سرمایه های دانشی تغییر جهت می دهد و همه اطلاعات و دانشی را که حول یک سازمان در جریان است، جمع آوری می کند و به طور نظام مند آن را سازماندهی مجدد کرده و مورد تحلیل قرار می دهد و از این طریق است که به محتوای ارزشمندی دست می یابد. در این راستا پژوهش حاضر تلاشی است تا با رویکردی نوین و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) به شناسایی عوامل موثر بر هر یک از مراحل مختلف مدیریت دانش که شامل خلق، مستند سازی، تسهیم، در دسترس قرار دادن و بکارگیری دانش است، پرداخته و در ادامه برای بررسی بیشتر این موضوع، مقایسه ای میان نقطه نظرات نخبگان مدیریت دانش و مدیران شرکت گروه خودرو سازی سایپا در خصوص ضریب اهمیت هر کدام از این عوامل انجام خواهیم داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دانش #مدیریت دانش #چرخه دانش #تحلیل سلسله مراتبی #وزن دهی #الویت بندی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)