پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
علی درخشان [پدیدآور اصلی]، سید محمد حسن حسینی[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: زنجیره ی تأمین حلقه بسته و لجستیک معکوس در سال های اخیر با توجه به افزایش نگرانی های زیست-محیطی، سخت تر شدن قوانین و همچنین سود تجاری فراوان آن توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. هدف اصلی این تحقیق توسعه ی مدلی برای طراحی شبکه زنجیره ی تأمین حلقه بسته با قابلیت بازیافت محصول می باشد. یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط چند‌محصولی با تابع هدف حداقل‌سازی هزینه ارائه شده است. این مدل به تقاضای بازار برای محصولات نهایی و قطعات یدکی به ‌صورت همزمان پاسخگو می‌باشد و هزینه‌های حمل‌ونقل در زنجیره‌های رفت و برگشت، هزینه‌های خرید محصولات در قسمت مونتاژ، هزینه‌های نوسازی محصولات جمع‌آوری شده، هزینه های جمع آوری محصولات، هزینه های بازپرداخت به مشتری، هزینه های دفع و هزینه‌های ثابت ایستگاه‌های کاری جدا سازی قطعات را به حداقل می‌رساند. در مدل ارائه شده طراحی استراتژیک زنجیره ی تأمین همزمان با برنامه ریزی تاکتیکی عملیات آن شامل تولید، توزیع، بازپس گیری، بازیافت و استفاده ی مجدد، در نظر گرفته شده اند. مدل توسعه داده شده با استفاده از نرم افزار GAMS اجرا و در پایان نیز نتایج براساس حل چند مسئله نمونه، بررسی و تحلیل می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زنجیره ی تأمین حلقه بسته #تعادل خط جداسازی قطعات #برنامه ریزی عدد صحیح مختلط

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)