پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فاطمه ساری خانی [پدیدآور اصلی]، محمد فتاحی [استاد راهنما]، رضا شیخ[استاد مشاور]
چکیده: روزانه مقادیر زیادی از زباله های جامد شهری (MSW) از منازل مسکونی و فعالیت های تجاری تولید می شود, که تهدید بزرگی برای جامعه مدرن محسوب می شود، به ویژه برای شهرهای بزرگ با ایجاد مسائل زیست محیطی مانند انتشار گازهای گلخانه ای، نشت شیرآبه و آلودگی منابع آب, هوا و خاک همراه است. به عنوان یکی از دغدغه های مدیران جهت کاهش اثرات زیست محیطی و افزایش اثرات اجتماعی, دانشمندان مطالعاتی را با تمرکز بر معیار اجتماعی انجام داده اند, اما در نظر گرفتن پایداری موضوعی است که در این تحقیق به آن توجه شده است. پایداری یکی از مهم ترین مسائلی است, که باید در سیستم های بازیافت به درستی مورد توجه قرارگیرد. سازمان ملل متحد راه رسیدن به توسعه پایدار را این گونه بیان کرده است؛ معیار های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی باید به طور هم زمان درنظر گرفته شود. با استفاده از مدیریت زنجیره تامین و فناوری سبز, می توان تاثیرات منفی زیست محیطی را کاهش داده و به استفاده مطلوب از منابع و انرژی دست یافت. سبز کردن زنجیره تامین فرآیند در نظر گرفتن معیار ها و ملاحظات زیست محیطی در سرتاسر زنجیره تامین است. در این پایان نامه, یک رویکرد سیستماتیک با هدف ارائه مدلی برای طراحی یکپارچه شبکه پایدار چند محصولی و تک دوره ای بازیافت کاغذ می باشد که در آن ابعاد توسعه پایدار به طور هم زمان در نظر گرفته شده است. تمام فعالیت های مربوط به جمع آوری کاغذ زباله و انتقال به مراکز بازیافت و تولید محصولات بازیافتی در این شبکه در نظر گرفته شده است. برای رسیدن به این منظور ابتدا تکنولوژی های بازیافت کاغذ با استفاده از معیار اجتماعی مورد سنجش قرار گرفته اند. انتخاب تکنولوژی مناسب بازیافت کاغذ به عنوان یک مساله تصمیم گیری چند منظوره پیچیده (MCDM) می باشد, که نیاز به بررسی گزینه ها و معیار های کمی و کیفی متناقض دارد. تسهیلات بازیافت مواد, عملیات حرارتی پیشرفته, تسهیلات بی هوازی, تسهیلات سوزاندن و تهیه کود, تکنولوژی های بازیافت کاغذ می باشند, که توسط گروهی از خبرگان مورد بررسی قرارگرفته اند و هرگزینه بر اساس معیار و زیر معیار های اجتماعی ارزیابی می شود. برای انتخاب بهترین تکنولوژی بازیافت، روش ویکور فازی برای تعیین اولویت و رتبه بندی گزینه ها مورد استفاده قرار گرفته است. سپس از روش UTASTAR برای سنجش مطلوبیت گزینه های انتخاب شده استفاده شده است. در ادامه این پژوهش یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط چندهدفه, برای رسیدن به پایداری شبکه طراحی شده است. در نهایت با توجه به ساختار مدل ارائه شده, این مدل برای شهر تهران پیاده سازی شده است و هم چنین تجزیه و تحلیل نتایج نتایج مدل نیز انجام گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پایداری, زنجیره تامین سبز, بازیافت کاغذ زباله, روش ویکور فازی, تکنیک UTASTAR, مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)