رضا نادری

دانشیار دانشکده مهندسی عمران

دکترای مهندسی عمران (مهندسی ژئوتکنیک ) روشهای عددی در مهندسی ژئوتکنیک،مکانیک خاک،مکانیک سنگ

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شیراز
زمینه ها و علایق پژوهشی: مکانیک جامدات،روشهای عددی در مکانیک محاسباتی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
بصورت مشروح در cv آورده شده است.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 50
محمد صادق اسماعیل پور (1400)، " مدل‌سازی عددی پایدارسازی گود با استفاده از شمع‌های فولادی و مهار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]،
عبدالرحمان تراب احمدی (1399)، "مدل‌سازی عددی پایدارسازی گودبرداری‌های تثبیت‌شده به‌وسیله گروه شمع"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]،
احسان محمدی اصفهانی (1399)، "تحلیل تاریخچه زمانی گروه ریزشمع تحت اثر زلزله‌های دور و نزدیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]،
احمد توانا (1398)، "بررسی پیشروی آب شور به سمت آب شیرین در آبخوان های کویری (مطالعه موردی: آبخوان سرخس)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی جانپرور [استاد/ اساتید مشاور]
مازیار شریف (1398)، "رفتارسنجی ابزار دقیق سد گلورد نکا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]،
سید وحید موسوی (1398)، "مدل‌سازی عددی نفوذ پرتابه نوک‌تیز در خاک درشت‌دانه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]،
خشایار خزاعی (1398)، "تحلیل دینامیکی لوله‌های مدفون تحت اثر حرکت گسل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]،
علی مولایی (1398)، "مدل‌سازی عددی رفتار اندرکنش موج‌شکن و شمع تحت بارگذاری دینامیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، فرشید جندقی علائی [استاد/ اساتید راهنما]،
شهاب شهریاری (1398)، "مدلسازی گروه شمع حاوی شمع مایل تحت بارگزاری دینامیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه طالبی رستمی (1397)، "بررسی رفتار سد خاکی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (مطالعه موردی:سد ابیورد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، مجید نیکخواه [استاد/ اساتید راهنما]،
سارا تقوی (1397)، "مدل‌سازی عددی گسترش آلودگی های نفتی در خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]،
امیر حاجی سلیمی (1397)، "مدل‌سازی عددی تغییر شکل‌های بزرگ و گسیختگی در خاک با استفاده از روش SPH"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]،
مهسا بخارائیان (1396)، "مدل‌سازی عددی جریان گل به روش SPH"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عماد صدر (1396)، "مدل سازی گسترش ترک با استفاده از روش توسعه یافته گالرکین بدون المان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهتاب فیاض ترشیزی (1396)، "مدلسازی عددی بهمن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرتضی الطافی (1396)، "مدلسازی عددی سازه های مدفون تحت بارگذاری انفجار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی اصغر رحیمیان (1396)، "مدلسازی عددی اثر انفجار در مورد مخازن روی سطح زمین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید محسن نباتی (1395)، "مدلسازی عددی رفتار شمع در بارگذاری جانبی دینامیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی بشارتی نژاد (1395)، "بررسی عددی نشست ناشی از روانگرایی پیهای سطحی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
لیلا گنجی (1393)، "بررسی اثرات بارهای انفجاری بر روی خطوط انتقال آب مدفون در خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رضا شجاعی باغدار (1391)، "مدلسازی عددی پخش سیلاب ناشی از سونامی در خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، مهدی عجمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمید خیاط زاده (1391)، "مدل سازی انفجار در آب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، مهدی عجمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امیر آتشی (1391)، "بررسی روش تحلیل تاریخچه زمانی ومقایسه آیین نامه های مختلف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی، ناصر ظریف [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مسعود نیازپور (1390)، "اندرکنش دینامیکی خاک و سازه در تحلیل شمع های پایه های پل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رامین واقعی (1390)، "تحلیل پلاستیک با سخت شوندگی با استفاده از روش اجزاء محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، بهروزحسنی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هدا پهلوان (1388)، "مدلسازی عددی سونامی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، سید فضل الله ساغروانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ابوالفضل حجت پناه منتظری (1388)، "تحلیل ایزوژئومتریک و بهینه سازی شکل سازه‌های با تقارن محوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهروزحسنی، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، ناصرظریف مقدم [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
بهنام پارسا (1387)، "روش اجزاء محدود توسعه‎یافته (X-FEM) و کاربرد آن در مکانیک جامدات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری [استاد/ اساتید راهنما]، بهروز حسنی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه عبدی (1387)، "بررسی اثر سپر کوبی مجدد بر رفتار سپرهای فولادی با خوردگی بالا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی [استاد/ اساتید راهنما]، رضا نادری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-15:30 15:30-17 17-18:30 18:30-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.