رضا نادری

دانشیار دانشکده مهندسی عمران

دکترای مهندسی عمران (مهندسی ژئوتکنیک ) روشهای عددی در مهندسی ژئوتکنیک،مکانیک خاک،مکانیک سنگ

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شیراز
زمینه ها و علایق پژوهشی: مکانیک جامدات،روشهای عددی در مکانیک محاسباتی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
بصورت مشروح در cv آورده شده است.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 45
احمد توانا (1398)، "بررسی پیشروی آب شور به سمت آب شیرین در آبخوان های کویری (مطالعه موردی: آبخوان سرخس)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی جانپرور[استاد/ اساتید مشاور]
مازیار شریف (1398)، "رفتارسنجی ابزار دقیق سد گلورد نکا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
سید وحید موسوی (1398)، "مدل‌سازی عددی نفوذ پرتابه نوک‌تیز در خاک درشت‌دانه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
خشایار خزاعی (1398)، "تحلیل دینامیکی لوله‌های مدفون تحت اثر حرکت گسل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
علی مولایی (1398)، "مدل‌سازی عددی رفتار اندرکنش موج‌شکن و شمع تحت بارگذاری دینامیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه طالبی رستمی (1397)، "بررسی رفتار سد خاکی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (مطالعه موردی:سد ابیورد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، مجید نیکخواه[استاد/ اساتید راهنما]،
سارا تقوی (1397)، "مدل‌سازی عددی گسترش آلودگی های نفتی در خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر حاجی سلیمی (1397)، "مدل‌سازی عددی تغییر شکل‌های بزرگ و گسیختگی در خاک با استفاده از روش SPH"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
مهسا بخارائیان (1396)، "مدل‌سازی عددی جریان گل به روش SPH"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
عماد صدر (1396)، "مدل سازی گسترش ترک با استفاده از روش توسعه یافته گالرکین بدون المان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
مهتاب فیاض ترشیزی (1396)، "مدلسازی عددی بهمن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
افشین قلی نیا (1396)، "بررسی اندرکنش دوغاب و محیط در برگیرنده ابزارهای کشیدگی سنج خاک و سنگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید نیکخواه، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
مرتضی الطافی (1396)، "مدلسازی عددی سازه های مدفون تحت بارگذاری انفجار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
علی اصغر رحیمیان (1396)، "مدلسازی عددی اثر انفجار در مورد مخازن روی سطح زمین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
سید محسن نباتی (1395)، "مدلسازی عددی رفتار شمع در بارگذاری جانبی دینامیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
زهره خدابخشی (1395)، "مدلسازی سه بعدی ریزشمع های مایل و بررسی رفتار آنها تحت بار زلزله "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید مهدی حسینی، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
علی بشارتی نژاد (1395)، "بررسی عددی نشست ناشی از روانگرایی پیهای سطحی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی یزدپور (1395)، "مدل سازی عددی روش تونل سازی NATM مطالعه موردی طراحی تونل های بزرگراه حکیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، میثم جلالی[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید وزیرنژاد (1395)، "بررسی علل تخریب دیواره های میخ کوبی شده در گودبرداری های قائم، تحلیل عددی و مطالعه موردی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
عبدالغفور خادم‌الرسول (1394)، "مکانیک شکست و گسترش ترک در روش ایزوژئومتریک "، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
هاله السادات کاظمی (1394)، "بهینه‏سازی توپولوژی در مسائل تنش مسطح با رویکرد کمینه کردن وزن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، سید مهدی توکلی[استاد/ اساتید راهنما]،
حسن علی جهانگیری (1394)، "بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌ها به‌روش مجموعه‌ی سطوح تراز و تحلیل آیزوژئومتریک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، سید مهدی توکلی[استاد/ اساتید راهنما]،
لیلا گنجی (1393)، "بررسی اثرات بارهای انفجاری بر روی خطوط انتقال آب مدفون در خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
علی نقی زاده (1391)، "ارزیابی تراز پایه در ساختمانهای دارای پی های غیرهمسطح با درنظر گرفتن اندرکنش خاک – پی- سازه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، وحید رضا کلات جاری، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]، محمد حسین طالب پور[استاد/ اساتید مشاور]
رضا شجاعی باغدار (1391)، "مدلسازی عددی پخش سیلاب ناشی از سونامی در خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، مهدی عجمی[استاد/ اساتید راهنما]،
حمید خیاط زاده (1391)، "مدل سازی انفجار در آب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، مهدی عجمی[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر آتشی (1391)، "بررسی روش تحلیل تاریخچه زمانی ومقایسه آیین نامه های مختلف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی، ناصر ظریف[استاد/ اساتید مشاور]
مسعود نیازپور (1390)، "اندرکنش دینامیکی خاک و سازه در تحلیل شمع های پایه های پل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
رامین واقعی (1390)، "تحلیل پلاستیک با سخت شوندگی با استفاده از روش اجزاء محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]، بهروزحسنی[استاد/ اساتید مشاور]
هدا پهلوان (1388)، "مدلسازی عددی سونامی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]، سید فضل الله ساغروانی[استاد/ اساتید مشاور]
ابوالفضل حجت پناه منتظری (1388)، "تحلیل ایزوژئومتریک و بهینه سازی شکل سازه‌های با تقارن محوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهروزحسنی، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]، ناصرظریف مقدم[استاد/ اساتید مشاور]
بهنام پارسا (1387)، "روش اجزاء محدود توسعه‎یافته (X-FEM) و کاربرد آن در مکانیک جامدات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]، بهروز حسنی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه عبدی (1387)، "بررسی اثر سپر کوبی مجدد بر رفتار سپرهای فولادی با خوردگی بالا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، رضا نادری[استاد/ اساتید مشاور]
جواد عزیزی (1387)، "تاثیر مهاربندهای جانبی غیر ممتد در مقادیر ضریب رفتار سازه های فولادی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
عزت شجاع یامی (1385)، "مدلسازی و بهینه سازی سقفهای متداول در ایران با استفاده از روشهای عددی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.