پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مازیار شریف [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: فرایند رفتارسنجی به معنی بررسی عملکرد یک سازه در طی دوران ساخت و بهره برداری و تطبیق آن با پیش بینی های زمان طراحی می باشد. رفتارسنجی در سازه های خاکی به دلیل امکان بروز پدیده هایی مانند لغزش شیروانی ها، ترک خوردگی یا گسیختگی هیدرولیکی و شستگی مصالح ریزدانه و ... از اهمیت خاصی برخوردار است. انجام فرایند کنترل ایمنی و پایداری بدنه ی سد خاکی و پی آن، معمولاً از طریق بررسی اطلاعات موجود در آرشیو فنی، نتایج حاصل از قرائت ابزار دقیق و بازرسی میدانی و تحلیل عددی سد صورت می گیرد. در این تحقیق به رفتارسنجی سد گلورد نکا که از نوع سد سنگ ریزه ای با رویه ی بتنی می باشد، در دوران ساخت پرداخته شده است. از این رو به کمک قرائت ابزاردقیق نصب شده در بدنه ی سد و انجام آنالیز برگشتی توسط نرم افزار پیشرفته ی FLAC سعی شده است تا مشخصات دقیق مصالح به کار رفته در ساخت سد شناخته شود و به کمک آن رفتار آینده ی سد پیش بینی شود. محل سد گلورد بر روی رودخانه ی نکارود و در حوزه ی آب ریز دریاچه ی مازندران(طول جغرافیایی 53 درجه و 36 دقیقه ی شرقی و عرض جغرافیایی 36 درجه و 35 دقیقه ی شمالی) واقع گردیده است. سد گلورد در بالادست روستای گلورد در منطقه ی کوهستانی هزار جریب نکا قرار گرفته است. این سد در فاصله ی 35 کیلومتری جنوب شهرستان بهشهر، در فاصله ی 70 کیلومتری شهرستان ساری و 45 کیلومتری جنوب شرقی نکا قرار دارد. مساحت حوزه ی آب ر -یز تا محل سد گلورد 1480 کیلومتر مربع و متوسط بارندگی سالانه در محل ساخت گاه سد 940 میلی متر می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که نشست سد در حدود 5 درصد، جابه جایی افقی در حدود 7 درصد و تنش قائم کل و فشار آب منفذی در حدود 10 درصد با نتایج حاصل از ابزاردقیق در دوران ساخت اختلاف دارند که نشان می دهد نتایج تحلیل هم خوانی مناسبی با ابزار دقیق دارد. از طرفی در سد گلورد بیشینه ی نشست در یک سوم میانی از تاج سد رخ می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رفتارسنجی #سد گلورد #تحلیل استاتیکی در دوران ساخت #FLAC

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)