پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
جاسم ترابی [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]
چکیده: طرح نیروگاه تلمبه-ذخیره ای رودبار لرستان با 4 واحد به ظرفیت کلی 1000 مگاوات و با حجم مخزن 11 میلیون مترمکعب، می تواند به تثبیت انرژی در شبکه سراسری برق کمک شایانی نماید. اهمیت مطالعه، کنترل و پیش بینی پایداری دیواره های مخزن، به دلیل توانایی ایجاد خسارت در سازه ها، بروز عدم توازن در توزیع برق شبکه، قطعی برق، اثرات نامطلوب روانی و پتانسیل بالای ایجاد خسارت های جبران‌ناپذیر است که باید به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا از خسارت های جانی و مالی ناشی از آن جلوگیری به عمل آید. در این تحقیق ابتدا با انتخاب 2 مقطع در بحرانی ترین نقاط مخزن بالادست نیروگاه تلمبه-ذخیره ای رودبار، پایداری استاتیکی مخزن بلافاصله پس از ساخت و در حالتی که مخزن خالی است توسط نرم افزار FLAC2D مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس پایداری دیواره ها در حالتی که مخزن پر است بررسی می شود. در گام بعد اثرات ناشی از تغییرات سطح آب (پر و خالی شدن مخزن) مطالعه خواهد شد. در این مرحله تغییرات سطح آب با شبیه سازی افزایش 9 متری سطح آب در هر مرحله از آبگیری تا رسیدن به ظرفیت کامل مخزن و سپس تخلیه گام به گام آن طی همین مراحل انجام خواهد شد. برای پیش-بینی بدترین شرایط ممکن، با فرض خرابی و آسیب دیدن پوشش عایق مخزن، تاثیر ورود آب به محیط سنگی و کاهش مقاومت سنگ و پدیده ی تخلیه ی سریع بررسی خواهد شد. در شبیه سازی پدیده ی تخلیه سریع، با فرض عدم وجود پوشش ژئوممبرین، ارتفاع آب درون مخزن از ارتفاع 45 متری به 10 متر رسانده شد و با انجام محاسبات جریان سیال، سطح آب زیرزمینی درون شیروانی پیش بینی گردید و محاسبات بار دیگر در این حالت انجام شد. سرانجام بارگذاری دینامیکی ناشی از زلزله به تمامی حالات قبل اضافه شد. با توجه به گزارش های لرزه خیزی ساختگاه سد شتابنگاشت زلزله سیلاخور به عنوان زلزله ی مبنای طرح و شتابنگاشت زلزله ی رودبار به عنوان حداکثر زلزله ی محتمل استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده از مدل‌سازی عددی می توان نتیجه گرفت که مقاطع شماره ی 1 و 2 تحت شرایط استاتیکی و بارگذاری دینامیکی زلزله سیلاخور از پایداری بسیار خوبی برخوردار هستند ولی تحت شتاب زلزله ی رودبار شاهد جابجایی های بزرگ و آسیب به این شیروانی ها خواهیم بود. تحلیل حساسیت پارامترها یک روش مناسب جهت تعیین میزان اهمیت پارامترها است. از این رو جهت تعیین تاثیرگذارترین پارامترها و تشخیص میزان اثرگذاری خطاهای موجود در آن‌ها، تحلیل حساسیت انجام گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نیروگاه تلمبه-ذخیره ای #شیروانی #FLAC2D #تحلیل پایداری استاتیکی #تخلیه ی سریع #زلزله #شتابنگاشت #تحلیل پایداری دینامیکی #تحلیل حساسیت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)