پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مجید سلیم اسدی [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: انجام تحلیل و محاسبات پروژه های گوناگون مهندسی عمران و به ویژه در رشته ژئوتکنیک لرزه ای همواره کاری پر زحمت ، زمان بر و در نتیجه پرهزینه بوده است و براین اساس مهندسین با کمک روش های گوناگون، در پی کوتاه کردن زمان محاسبات در جهت کاهش این هزینه ها بوده اند. با اینکه در برخورد با مسائل سنگین مهندسی عمران از رایانه و نرم افزارهای پیشرفته استفاده می گردد اما در بحث آنالیز دینامیکی، همچنان نیاز به یافتن روشی برای کم کردن زمان آنالیز احساس می شود. سیگنال های گوناگون مانند امواج زلزله در مدت زمانی که منتشر می شوند اطلاعات زیادی را با خود حمل می کنند.در این تحقیق برای کاهش زمان پردازش این اطلاعات و درنتیجه صرفه جوئی در زمان مدل سازی و تحلیل مسائل ژئوتکنیک لرزه ای، شتابنگاشت ها با استفاده از آنالیز تجزیه ساز موجکی، فشرده شده و تعداد داده های آنها کاهش یافته است. سپس شتابنگاشت های اولیه و نیز کاهش یافته در پنج مسئله ژئوتکنیکی مختلف مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تا دو مرحله فشرده سازی که معادل با کاهش 75 درصدی داده های شتابنگاشت می باشد، 70 درصد زمان محاسبات رایانه ای کاهش می یابد و خطای بوجود آمده در نتایج کمتر از 5 درصد می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ژئوتکنیک لرزه ای #فشرده سازی #شتابنگاشت #آنالیز تجزیه ساز موجکی

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)