پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مژگان عامری [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: شاخص یک معیار آماری است که تغییرات در یک اقتصاد یا بازار بورس را نشان می‌دهد.شاخص‌های قیمت سهام در تمامی بازارهای مالی دنیا، به مثابه یکی از مهم‌ترین‌ معیارهای سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار، از اهمیت و توجه زیادی برخوردارند.به همین دلیل ، پیش بینی این شاخص نیز اهمیت به سزایی دارد. در این تحقیق،شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که یکی از متغیرهای مالی و اقتصادی مهم است ، با استفاده از شبکه های عصبی موجکی پیش بینی شده است.دونوع شبکه ی عصبی را آموزش داده-ایم.نوع اول علاوه بر مقدار شاخص کل ، از سایر متغیرهای موثر نیز برای پیش بینی شاخص استفاده کرده ایم،در حالت دوم ، فقط از مقدار خود شاخص کل برای پیش بینی استفاده کرده ایم.در انتها این دو حالت را مقایسه نموده ایم. این تحقیق از نوع کاربردی است و در آن از داده های روزانه ی بازه ی زمانی 1 شهریور 1382 تا 1 شهریور 1394 استفاده شده است. از موجک db5 برای نویززدایی داده ها استفاده شده و نویززدایی در پنج مرحله صورت گرفته است.از معیار میانگین مطلق درصد خطا(MAPE) برای سنجش خطای پیش بینی استفاده شده است. پس از اتمام آموزش شبکه های عصبی ، نمی توان به طور قطع به یقین گفت کدام نوع شبکه ی عصبی خطای کمتر و پیش بینی دقیق تری دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شاخص کل #شبکه ی عصبی موجکی #db5 #میانگین مطلق درصد خطا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)