پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محسن بابایی واودره [پدیدآور اصلی]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]
چکیده: تشخیص و دنبال کردن هدف، یکی از بخش‌های عمده در سیستم‌های نظیر سیستم نظارتی، امنیتی و نظامی برای جلوگیری از برخورد کردن به موانع در آب یا فضا می‌باشد. در تشخیص هدف زیرآب با توجه به‌سرعت کم انتشار امواج آکوستیکی در زیرآب و از طرفی سیگنال‌های نویز ناخواسته ناشی از عوامل محیطی و سروصدای کشتی‌ها، مسئله تشخیص و ردیابی دشوار است. در این پایان‌نامه با استفاده از سونار غیرفعال، به تشخیص رویدادهای آکوستیکی زیرآب پرداخته‌شده است که این عمل بر اساس پردازش سیگنال‌های آکوستیکی زیرآب، ساطع‌شده از هدف می‌باشد. سیگنال آکوستیکی پس از ساطع شدن از هدف، با نویز پس‌زمینه ترکیب و به کمک الگوریتم تشخیص صافی موجکی شبیه‌سازی‌شده است. این سیستم تشخیص و ردیابی غیرفعال در دو حالت موردبررسی قرارگرفته است، حالت اول شامل تشخیص تک هدف رویداد آکوستیکی و حالت دوم شامل تشخیص چند هدف رویداد آکوستیکی می باشد. درنهایت صافی موجکی شامل طیف انرژی نویز با انجام شبیه‌سازی گوناگون شبیه‌سازی می شود و با صافی موجکی بدون طیف انرژی نویز مقایسه می شود که نتایج نشان دهنده این است که صافی شامل طیف انرژی نویز دارای عملکرد بهتری نسبت به صافی موجکی بدون طیف انرژی نویز بوده و خطای تشخیص کمتری دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تشخیص هدف زیرآب #سیگنال های آکوستیکی #سونار غیرفعال #صافی موجکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)