پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مهدی حیدرمجنی [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]، محمد محمدخانی [استاد مشاور]
چکیده: با توجه به اهمیت پایداری کارگاه‌های استخراج در معادن از لحاظ ایمنی و هزینه‌های معدن‌کاری، در این تحقیق تحلیل پایداری پایه‌های تاج و کارگاهی در کارگاه‌های استخراج معدن رومرمر با نگاه کل‌گرا انجام شده است. برخلاف روش‌های جز‌گرا که در آنها تحلیل پایه‌ها به صورت منفرد انجام می‌شود، در نگاه کل‌گرا پایداری مجموعه‌ی پایه‌ها و فضاهای استخراجی به صورت یک‌‌پارچه انجام می‌شود. بدین منظور ابتدا داده‌ها و اطلاعات مهم از منطقه مورد نظر که به طور کلی از آهک و دولومیت وکانی‌های اصلی، سرب و روی تشکیل شده، جمع‌آوری شده و سپس، برای استخراج، حالت های مختلف نسبت تنش افقی به عمودی (K) و در پهنه‌های متفاوت ژیومکانیکی، سناریوهای مختلف ابعاد پایه و ابعاد فضاهای استخراجی، طراحی شده و بر روی آنها روش‌های تجربی و عددی پیاده‌سازی شده است. نتایج حاصل از طراحی تجربی نشان می‌دهد که برداشت پایه های امتدادی بهتر از برداشت پایه‌های شیبی است. خروجی‌های تحلیل عددی حاکی از این است که افزایش طول کارگاه (در مقایسه با افزایش عرض آن) عامل اصلی افزایش تنش‌های فشاری وارد بر سقف کارگاه و پایه‌ها و به تبع آن افزایش جابجایی‌ها و ناپایداری‌ها است و این نکته در تمامی سناریوها مشهود است. در اکثر سناریوها، پایداری سقف کارگاه‌ها تضمین شده است. از آن‌جا که در روش عددی، تحلیل پایداری سقف و پایه به صورت توامان بررسی شده است، نتایج آن نسبت به روش تجربی که پایداری سقف و پایه به صورت جداگانه تحلیل می‌شود، محافظه‌کارانه‌تر است. در نهایت با بررسی نتایج حاصل از تحلیل تجربی و عددی، می‌توان برای حالت استخراج یک رگه، کارگاه با طول 14 متر و ارتفاع‌های 34، 24 و 14متر و برای حالت دو رگه، کارگاه با طول 14 متر و ارتفاع 14 متر، را برای طراحی مناسب دانست.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل پایداری #کارگاه و پایه #تخریب و پایداری #FLAC^3D
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)