پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
زهرا حاجیان نژاد [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]، محسن کرامتی[استاد راهنما]
چکیده: باتوجه به تولید روزافزون مواد پلاستیکی، دغدغه‌ی بین‌المللی دفع یا بازیافت ضایعات پلاستیکی در جهان مطرح است. یکی از راه‌کارهای استفاده مجدد از ضایعات پلاستیکی، استفاده از آن‌ها در مهندسی و بهسازی ساخت‌گاه‌ها یا زمین‌های سست است. هدف از انجام این پژوهش یافتن راهی برای استفاده‌ی مجدد نوعی خاص از پلاستیک‌ها(بطری‌های دوغ، نوشابه، آب معدنی و...) در کارهای ژئوتکنیکی جهت بهسازی خاک می باشد. در این مقاله رفتار مکانیکی ماسه‌ی بندر انزلی که با خرده های پلی‌اتیلن ترفتالات 1×1 سانتی متری و نوارهای 5×1 سانتی متری به مقادیر 0 و 0/1 و 0/5 و 1 و 2 درصد و الیاف پلی‌اتیلن ترفتالات به مقادیر 0/1 و 0/5 درصد از وزن خاک خشک که به‌طور جداگانه با ابعاد مختلف پت، مسلح شده است؛ مورد ارزیابی قرار گرفته است. آزمایش‌های برش مستقیم بزرگ مقیاس بر روی نمونه‌های دارای تراکم نسبی 75 درصد انجام‌ شده و تاثیر پارامترهایی چون ابعاد و درصد وزنی مسلح کننده‌ها در خاک بررسی گردیده است. نتایج آزمایش‌ها نشان داده است اگرچه خرده‌ها و نوارهای پلی‌اتیلن ترفتالات موجب بهبود رفتار مکانیکی خاک ماسه‌ای شده‌اند، اما تاثیر تسلیح با الیاف بر بهبود خصوصیات مکانیکی خاک به مراتب بیشتر بوده است. همچنین درصد بهینه‌ی مسلح کننده‌های نواری وخرده‌های پلی‌اتیلن ترفتالات 1 درصد از وزن خاک خشک و درصد بهینه‌ی الیاف 0/5 درصد از وزن خاک خشک به دست آمده‌است. مقایسه‌ی بین نمونه‌های مسلح و غیر مسلح نشان‌داده ‌است نمونه‌های مسلح‌شده با درصدهای بهینه از مسلح‌کننده‌ها، دارای زاویه اصطکاک داخلی، چسبندگی و در نهایت مقاومت برشی بیشتری بوده‌اند. همچنین نمونه‌های مسلح در کرنش‌های برشی بزرگتر، مقاومت بیشتری از خود نشان داده و شکل پذیرتر شده‌اند. در نهایت جهت مقایسه‌ی کمی تاثیر مسلح‌کننده‌ی پت بر مقاومت خاک می‌توان گفت در تسلیح با درصد بهینه‌ی ذکر شده برای تمامی ابعاد پت، ظرفیت باربری نهایی برای نمونه‌های مسلح‌شده با خرده‌ها، نوارها و الیاف به ترتیب ۷۵، ۹۲ و ۱۹۱ درصد نسبت به حالت غیر مسلح بهبود یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماسه ی بندر انزلی #پلی‌اتیلن ترفتالات(PET) #برش مستقیم بزرگ مقیاس #تسلیح #رفتار مکانیکی خاک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)