پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمد توفیق تبریزی [پدیدآور اصلی]، محسن کرامتی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه توسعه بنادر با استفاده از استحصال رسوبات بستر دریا بسیار مرسوم است، که البته با توجه به ماهیت مصالح مورد استفاده و البته روش اجرای آن، اغلب دارای ضعف در خصوصیات مهندسی به ویژه ظرفیت باربری و نشست و ضعف در خصوصیات دینامیکی می باشند. برای رفع بسیاری از این مسائل نیاز به بهسازی این خصوصیات در خاک است. یکی از روش های مرسوم بهسازی خاک استفاده از روش های تسلیح خاک است که اغلب دارای هزینه ی نسبتا بالایی در تامین مصالح و نحوه ی اجرای آن هستند، در این بین افزودن مواد ضایعاتی به خاک به دلیل وجود مزایای زیست محیطی و البته سهولت اضافه کردن آن در حین اجرای خاکریز، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده که با توجه به افزایش تولید انواع پلاستیک در دهه های اخیر، تصمیم گرفته شد در این پژوهش از خرده های پلی اتیلن ترفتالات ضایعاتی برای بهسازی خاک استفاده شود. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از دستگاه برش ساده ی دینامیکی، آزمایش‌های دینامیکی بر روی نمونه‌های خاک ماسه ا ی اخذ شده از بندر استحصالی انزلی در 2 حالت بدون الیاف و بهسازی شده با خرده های پت، در 2 درصد تراکم متفاوت و تحت اثر 3 سربار انجام شده و تاثیر افزودن این مواد ضایعاتی بر پارامترهای دینامیکی خاک مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با انجام آزمایش بندر المنت بر روی نمونه های مشابه اثر این افزودنی بر سرعت موج برشی و همچنین مقدار مدول برشی حداکثر بررسی شده است و در پایان نیز با انجام آزمایش دانه بندی بر روی نمونه های مورد آزمایش تاثیر حضور پت بر مقدار خردشدگی و شکستگی دانه های خاک مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمایشات، تحت اثر بهسازی در بهینه ترین حالت نمونه، مقدار مدول برشی در کرنش های پایین تا 40 درصد و در کرنش های بالا تا 30 درصد افزایش ،درصد میرایی در کرنش های پایین تا 30 درصد و در کرنش های بالا تا 15 درصد کاهش و مقدار مدول برشی حداکثر نیز تا 15 درصد افزایش یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برش ساده سیکلی #مدول برشی خاک #میرایی خاک #بندرالمنت #پلی اتیلن ترفتالات(پت)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)