پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
هدا پهلوان [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]، سید فضل الله ساغروانی[استاد مشاور]
چکیده: از رویداد سونامی به عنوان یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی یاد می شود. این پدیده طبیعی می تواند به عنوان یک خطر جدی در نواحی ساحلی، بنادر و اسکله ها تلقی شود و صدمات و خساراتی را درمراکز شهری و ساحلی را به همراه دارد. در تحقیق حاضر جهت ارزیابی خطر سونامی های محتمل، پیش بینی میزان و وسعت خرابی های احتمالی و در نتیجه ایجاد آمادگی در مقابل خطرات سونامی، دست یابی به یک مدل عددی قابل اعتماد جهت مدلسازی سونامی تهیه شده است.مدل عددی مورد استفاده در این پژوهش مدل عددی تونامی می باشد. این مدل برای مدلسازی سونامی در دریای خزر به کار برده شد. مدلسازی سونامی در دو مرحله، مدلسازی فاز تولید و مدلسازی فاز انتشار، انجام شده است. در فاز نخست پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به گسل های دریای خزر، تغییر شکل بستر دریا و موج اولیه مدل سازی شد. در فاز دوم نحوه انتشار امواج سونامی در زمان های مختلف، از لحظه شروع تا رسیدن به ساحل، مدلسازی گردید. نتایج اجرای مدل عددی حاکی از آن است که سواحل بخشهای میانی دریای خزر بیشترین اثر را از سونامی دریافت می کنند بطوریکه بزرگترین امواج سونامی در سواحل شرقی و غربی بخش خزر میانی بوجود می آید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سونامی #مدلسازی عددی #دریای خزر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)