پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مهدی کردمصطفی [پدیدآور اصلی]، سیدمجید هاشمیان[استاد راهنما]، اصغر بهلولی [استاد مشاور]
چکیده: اقیانوس یکی از منابع تجدیدپذیر انرژی است که می‌تواند بخشی از انرژی مورد‌نیاز دنیا را تأمین کند و مصرف سوخت‌های فسیلی و دیگر منابع تجدید ناپذیر را کاهش دهد. انرژی موج می‌تواند به الکتریسیته و دیگر انواع انرژی‌های مفید تبدیل شود. ازاین‌رو دست‌یابی به یک سیستم کارآمد برای انتقال توان موج از اهمیت فراوانی برخوردار است. برای دستیابی به این هدف، دستگاه‌های مهمی در این شاخه مورد آنالیز قرار گرفته‌اند. مطالعه اخیر با هدف شبیه‌سازی و تحلیل موج و مبدل نوسان کننده افقی موج با این ایده که در دریای خزر مورد استفاده قرار گیرد، انجام شده است. مبدل نوسان کننده افقی موج، دستگاه کارآمدی برای استخراج توان از امواج دریا و اقیانوس است. این مبدل در بستر دریا بر روی فونداسیونی قرار می‌گیرد و در اثر برخورد موج، حول یک مفصل دوران می‌کند. در مدل‌سازی حاضر، معادلات ناویر- استوکس با استفاده از روش حجم محدود گسسته‌سازی شده است و ردیابی سطح مشترک آب‌و‌هوا با روش حجم سیال انجام می‌شود. موج‌ها توسط موج‌ساز پیستونی، دورانی و استوکس مرتبه دوم تولید می‌شود. برای مدل‌سازی باله نوسان‌کننده از روش شبکه پویا استفاده می‌شود. شبیه‌سازی برای باله ثابت و دوار انجام شده است و نتایج به‌ازای پارامترهای مختلف مانند عمق آب، ارتفاع موج و چگالی باله مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین نتایج مبدل موج به‌ازای ایستگاه‌های موج مختلف دریای خزر انجام شده است. با مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با داده‏های آزمایشگاهی و عددی، مشخص‌شده است که نتایج به‌دست‌آمده از دقت و صحت کافی برخوردار است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش ارتفاع موج، توان موج برخوردی زیاد می‌شود و دوران باله افزایش می‌یابد. همچنین با کاهش عمق آب، نیروی شناوری دچار تغییر شده و دامنه دوران افزایش می‌یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موج #مبدل نوسان‌کننده افقی #دریای خزر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)