پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
رضا شجاعی باغدار [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]، مهدی عجمی[استاد راهنما]
چکیده: مدلسازی عددی سونامی و سیلابهای ناشی از آن از سال 2004 و پس از سونامی اندونزی مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است . معادلات حاکم بر حرکت امواج سونامی معادلات آبهای کم عمق هستند ، اما علاوه بر حرکت امواج سونامی ، به منظور مدل سازی سونامی باید ابتدا سونامی را به وجود آورد و سپس امواج آب ناشی از آن را مدلسازی کرد . در این پایان نامه با استفاده از مدلسازی عددی حرکت امواج سونامی در اقیانوس و سیلاب ناشی از آن در ساحل مدلسازی گردیده است . تئوری شکست الاستیک برای ایجاد سونامی مورد استفاده قرار گرفته است . معادلات آبهای کم عمق خطی در فضای کروی برای مدلسازی نحوه حرکت امواج در پیکره اقیانوس و معادلات آبهای کم عمق غیر خطی در فضای کارتزین برای مدلسازی سیلاب ناشی از سونامی در خشکی مورد استفاده قرار گرفته است . برای صحت سنجی مدلسازی از داده های ثبت شده مربوط به سونامی سال 2011 در ژاپن استفاده شده است . مدلسازی سیلاب ناشی از سونامی در ساحل شرقی آمریکا انجام گرفته است و نتایج به صورت نقشه سیلاب منطقه ارائه گردیده است . هدف از انجام این پایان نامه ارئه راهکاری به منظور پیش بینی میزان آبگرفتگی ساحل در اثر سونامی می باشد . با استفاده از نتایج این پایان نامه می توان میزان خرابی سواحل در برابر سیلاب را کاهش داد .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادلات آبهای کم عمق #سونامی #مدلسازی عددی #سیلاب سونامی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)