پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محمد قوردويي ميلان [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]
چکیده: سطح آب زیرزمینی آبخوان فیرورق واقع در شمال غربی دشت خوی، در سالیان اخیر به دلیل برداشت بی رویه از این آبخوان با افت شدیدی مواجه شده است. جهت رفع مشکل پایین افتادن سطح آب در آبخوان مذکور طرح تغذیه منصوعی خوی در سال 1377 در 12 کیلومتری شهر خوی احداث گردید. این طرح از نوع حوضچه ای است که شامل هفت حوضچه نفوذ و دو حوضچه رسوبگیر می باشد. آب ورودی به این شبکه در بازه زمانی اواخر آبان تا اویل فرودین از طریق رودخانه الند با یک کانال شانزده کیلومتری تأمین می شود. آبگیری اصلی این طرح تغذیه مصنوعی از سال 1387 شروع شده است. به این ترتیب که سالانه حدود ده میلیون متر مکعب به این طرح تغذیه مصنوعی منتقل می شود. بررسی های انجام شده در خصوص هیدروگراف های چاههای پایین دست طرح حاکی از آن است که طرح مذکور در افزایش سطح آب زیرزمینی و کاهش شیب سطح ایستابی به طور قابل توجهی موثر بوده است. به این ترتیب که در برخی از پیزومترها شیب افت سطح ایستابی به حدود یک پنجم کاهش پیدا کرده است. آبهای ورودی به شبکه تغذیه مصنوعی خوی در مقایسه با آبهای زیرزمینی منطقه از کیفیت بسیار بهتری برخوردار هستند. میانگین هدایت الکتریکی آبهای ورودی به شبکه تغذیه حدود 380 میکروموس بر سانتیمتر بوده در حالیکه میانگین هدایت الکتریکی آبخوان در بخش های بالادست حدود 660 میکروموس بر سانتیمتر است. نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر این است که مقادیر هدایت الکتریکی و همچنین اغلب یون های اصلی آبهای زیرزمینی آبخوان مورد مطالعه پس از آبگیری به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تغذیه مصنوعی #سطح ایستابی #کیفیت آبهای زیرزمینی #آبخوان فیرورق

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)