پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
سجاد باقرنیا [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: برای حل بسیاری از مسائل که توسط معادلات دیفرانسیل بیان می شود از روش های عددی مختلفی استفاده شده است . در این روش ها برای حل ، دامنه مسئله به شبکه هایی تقسیم می شوند که این کار نیاز به صرف زمان و هزینه دارد ، به همین دلیل در سال های اخیر روش عددی بدون شبکه به نام روش درونیابی نقطه ای شعاعی به وجود آمده است که برای حل معادلات دیفرانسیل نیاز به شبکه بندی ندارد.در این پایان نامه برای حل معادله تراوش از بدنه و پی سد ها از روش درونیابی نقطه ای شعاعی استفاده شده است . هم چنین از روش انتگرال گیری نوینی به نام روش انتگرال گیری CTM به جای استفاده از روش های کلاسیک انتگرال گیری استفاده شده و نتایج حل عددی و حل دقیق مورد مقایسه قرار گرفته است . روش درونیابی نقطه ای شعاعی روشی به روز تر نسبت به سایر روش های حل معادلات دیفرانسیل می باشد . در این تحقیق برای نوشتن کد نرم افزاری از نرم افزار متلب استفاده گردیده است .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: مدل سازی عددی #اجزای محدود #تراوش #متلب #درون یابی نقطه ای شعاعی(RPIM)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)